Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

867. Odlok o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije
868. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
869. Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

MINISTRSTVA

842. Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil
870. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin
871. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov

USTAVNO SODIŠČE

843. Sklep o zadržanju izvrševanja 7. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20)
844. Odločba o razveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

BANKA SLOVENIJE

845. Sklep o dopolnitvi Sklepa o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

846. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
847. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
848. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
849. Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Borovnica

850. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020

Cerkno

851. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2019
852. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva
853. Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno

Ilirska Bistrica

854. Odlok o poimenovanju dvoran v Domu na Vidmu

Ivančna Gorica

855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Kranjska Gora

856. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora
857. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev, ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora

Krško

858. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020

Rogatec

859. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec

Slovenj Gradec

860. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM-17 – del Žabja vas (NN); (ID 1617)

Škocjan

861. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Škocjan za leto 2020
862. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju GTC Škocjan

Trebnje

863. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina
864. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje

Vipava

865. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Vipava za leto 2020

Zagorje ob Savi

866. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti