Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

D 78/2020 Os-1870/20, Stran 991
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Alojziji Gostenčnik Žmavc, hčerki Franca, upokojenki, rojeni 15. 5. 1923, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 27. 12. 2019, nazadnje stalno stanujoči Na otoku 17, Celje.
V zapuščinskem postopku je sodišče ugotovilo obstoj oporoke, o kateri se morajo izjaviti zakoniti dediči. Iz spisovnega gradiva izhaja, da zapustnica ni zapustila dedičev prvega in drugega dedna reda, ni pa znano, ali obstajajo dediči tretjega dednega reda, ki bi lahko uveljavljali dedno pravico po zapustnici na podlagi zakona oziroma se izrekli o veljavnosti zapustničine oporoke.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2020

AAA Zlata odličnost