Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

Št. 381-44/2019/147 Ob-1889/20, Stran 983
Sprememba 
V Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo, se podaljša rok za predložitev in odpiranje vlog.
Spremenjeni točki javnega razpisa se glasita:
– Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« za sklop (navedba sklopa), z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 19. 6. 2020 do 13. ure.
– Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog bo dne 19. 6. 2020 ob 13.30, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost