Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

861. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Škocjan za leto 2020, stran 2240.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) in 16. člena Statuta Občine Škocjana (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. dopisni seji dne 10. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Škocjan za leto 2020 
1. člen 
Sredstva proračunske rezerve do višine največ 24.517,06 EUR, se uporabijo za financiranje izdatkov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).
2. člen 
Sredstva iz prvega člena tega odloka se uporabijo za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije na območju Občine Škocjan.
3. člen 
O porabi sredstev iz prvega odstavka tega člena v skladu z namenom, opredeljenim s tem odlokom, odloča župan in o porabi poroča občinskemu svetu.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2020
Škocjan, dne 10. aprila 2020
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost