Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

867. Odlok o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, stran 2244.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije 
1. člen 
S tem odlokom se za zagotovitev oblikovanja in izvajanja politike napotitve oseb iz Republike Slovenije v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije v skladu z zunanjepolitičnimi interesi in političnimi interesi, ki jih ima Republika Slovenija kot članica Evropske unije, ustanovi Medresorska komisija za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (v nadaljnjem besedilu: medresorska komisija).
2. člen 
(1) Medresorsko komisijo sestavljajo predstavniki teh ministrstev:
– Ministrstva za zunanje zadeve, ki predseduje medresorski komisiji,
– Ministrstva za notranje zadeve,
– Ministrstva za obrambo,
– Ministrstva za pravosodje,
– Ministrstva za finance,
– Ministrstva za kulturo,
– Ministrstva za zdravje,
– Ministrstva za okolje in prostor,
– Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– Ministrstva za javno upravo.
(2) Predstavnike iz prejšnjega odstavka lahko pri delu medresorske komisije nadomeščajo namestniki.
3. člen 
Medresorska komisija ima te naloge:
– spremlja in pripravlja stališča do dejavnosti na področju civilnega kriznega upravljanja v delu, ki se nanaša na napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije,
– dejavno sodeluje na srečanjih predstavnikov mednarodnih organizacij, v njihovih delovnih telesih, na tematskih konferencah, načrtuje napotitve civilnih oseb iz Republike Slovenije,
– skrbi za usposabljanje kandidatov za napotitev v okviru nacionalnih izobraževalnih programov, v okviru mednarodnih organizacij ali v dvostranskih pobudah,
– sodeluje pri pripravi programov usposabljanja kandidatov za napotitev in imenuje ustrezne strokovnjake za njihovo pripravo in izvajanje,
– sodeluje pri organizaciji različnih dogodkov mednarodnih organizacij in dvostranskih pobud v Sloveniji,
– sprejema stališča glede zastopanosti slovenskega civilnega osebja v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah,
– sodeluje pri pripravi nacionalne strategije napotitev civilnih oseb,
– skrbi za predstavitev strategije napotitve civilnih oseb v javnosti.
4. člen 
Organizacijo dela in administrativno-tehnično podporo medresorske komisije ter pravice in dolžnosti članov in njihovih namestnikov ureja Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 112/06).
5. člen 
Predstavniki ministrstev v medresorski komisiji delo opravljajo v okviru rednih delovnih obveznosti.
6. člen 
Medresorska komisija o svojem delu vladi poroča enkrat letno.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Vlada imenuje člane medresorske komisije v 21 dneh od uveljavitve tega odloka.
8. člen 
Medresorska komisija uskladi poslovnik iz 4. člena s tem odlokom v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
9. člen 
Do imenovanja članov v skladu z 7. členom tega odloka opravlja naloge medresorska komisija, ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01201-4/2012/5 z dne 14. 6. 2012, spremenjenim s sklepi št. 01201-3/2014/3 z dne 13. 2. 2014, št. 01201-9/2015/4 z dne 18. 11. 2015, št. 01201-9/2015/7 z dne 21. 1. 2016, št. 01201-9/2015/10 z dne 9. 6. 2016, št. 01201-9/2015/14 z dne 27. 7. 2019, št. 01203-1/2019/4 z dne 31. 1. 2019, št. 01203-1/2019/10 z dne 18. 7. 2019 in št. 01203-1/2019/13 z dne 7. 8. 2019.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-1/2020
Ljubljana, dne 16. aprila 2020
EVA 2020-1811-0001
 
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost