Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

862. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju GTC Škocjan, stran 2240.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. dopisni seji dne 10. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju GTC Škocjan 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 1396/7, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1400/2, 1400/4, vse k. o. Dobrava, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan nahajajo v enoti urejanja prostora DV-5 (v nadaljnjem besedilu: OPN), oziroma v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07) znotraj funkcionalne enote FE 5, podrobneje FE 5/2.
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči individualno odstopanje od določil prostorskih izvedbenih pogojev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07).
Ne glede na določila 14. člena Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC Škocjan) je dostop do funkcionalne enote FE 5 (podrobneje FE 5/2) dopustno urediti tudi preko severnega dela ceste C5 (severozahodni del zemljišča s parcelno številko 1400/4, k. o. Dobrava). Za priključitev objekta na infrastrukturo se smiselno prilagodijo tudi načrtovane ureditve zunanjih površin iz 10. člena Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC Škocjan).
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja stavbnega zemljišča:
Slika 1
3. člen 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov Ministrstva za okolje in prostor RS je ID 1530.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2019
Škocjan, dne 10. aprila 2020
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost