Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

859. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, stran 2234.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), drugega odstavka 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 7. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 1. dopisni seji dne 15. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo kot lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. 
št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec 
odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
356110
356114
C G2 107
Strmec – 432
C R2 432
620
5.516 Rogaška Slatina
2.
356200
356201
C 356090
Žabnik – Rogatec
C R2 432
1.563
1.249 Rogaška Slatina
3.
358010
358011
C G2 107
107 – Žahenberc
C R3 689
3.051
4.
358020
358021
C G2 107
Dobovec – Trlično – Log
Z HŠ 20
4.024
5.
358020
358022
O 358021
Log – Zg. Log
C 358040
5.663
6.
358020
358023
C 358040
Zg. Log – 107 (Hustič)
C G2 107
3.969
7.
358030
358031
C G2 107
107 – Kurji vrh – Žahenberc
C 358010
4.318
8.
358040
358041
C G2 107
Sv.Rok – Zg. Log
C 358020
5.133
9.
358040
358042
C 358020
Zg.Log – Žahenberc
C R3 689
2.673
10.
358050
358051
C R3 689
689 – Trške gorce – Trg
C R2 432
1.982
11.
358060
358061
C R3 689
689 – Rudijev dom
Z HŠ 37a
3.501
12.
358070
358071
C R2 432
432 – Tlake
C R3 689
2.703
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 39.200 m (39,200 km).
5. člen 
Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) v občini so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec 
odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
358100
358101
C 358200
Steklarski bloki
C G2 107
341
2.
358120
358121
C R2 432
Stara šola – vrtec
C R2 432
306
3.
358160
358161
C R2 432
Lechingerjeva ulica
C 358120
431
4.
358200
358201
C G2 107
Mimo gasilskega doma
C R2 432
179
Skupna dolžina zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 1.257 m (1,257 km).
6. člen 
Lokalne mestne ali krajevne ceste (LK) v občini so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec 
odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
358110
358111
C 358100
Kokovnik – Horvat
Z HŠ 12
222
2.
358130
358131
C 358050
Obrtniška ulica
C R2 432
173
3.
358130
358132
C 358130
Obrtniška ulica – prečna
C 358050
45
4.
358140
358141
C 358100
Ul. Bratov Šanda
Z HŠ 5
96
5.
358150
358151
C 358110
Rajska ulica
O 858141
226
6.
358150
358152
C 358110
Sončna ulica
Z HŠ 11
135
7.
358180
358181
C 358050
Trg
C 358130
76
Skupna dolžina mestnih ali krajevnih cest (LK) v občini znaša 973 m (0,973 km).
7. člen 
Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
858010
858011
C G2 107
Celjska cesta
Z HŠ 72
116
2.
858020
858021
C G2 107
Pot celjskih grofov
Z HŠ 7
544
3.
858040
858041
C G2 107
Hofmanova ulica
Z HŠ 3
221
4.
858050
858051
C G2 107
Strma ulica I
Z HŠ 12
156
5.
858050
858052
O 858051
Strma ulica II
Z HŠ 10
40
6.
858090
858091
C R2 432
Šorlijeva ulica
C 358110
190
7.
858100
858101
C 358160
Kocenova ulica
Z HŠ 9
112
8.
858100
858102
C 358160
Stara državna do HŠ 33
Z HŠ 33
91
9.
858130
858131
O 858891
Vinska pot
Z HŠ 7
112
10.
858130
858132
O 858131
Vinska pot 3
Z HŠ 3
55
11.
858140
858141
C 358100
Tepešev graben
Z HŠ 17
513
12.
858170
858171
C R2 432
Ob Sotli
Z HŠ 19
98
13.
858240
858241
C 358010
Bukšek – Plavšak
Z HŠ 7
205
14.
858250
858251
C 358010
Potočnik
Z HŠ 18
219
15.
858260
858261
C 358010
Potočnik
Z HŠ 30
619
16.
858270
858271
C 358010
Žahenberc – Vodušek
Z N.H.
105
17.
858270
858272
C 358010
Žahenberc – Kitak
Z HŠ 13
150
18.
858280
858281
C 358010
Kučiš
Z HŠ 33
972
19.
858280
858282
O 858281
kamnolom
Z HŠ 36
209
20.
858290
858291
C 358020
Mikulič
Z HŠ 3a
25
21.
858300
858301
C 358020
Artič
Z HŠ 1
498
22.
858310
858311
C 358020
Tepeš
Z HŠ 4b
65
23.
858320
858321
C 358020
Trlično – Sv. Rok
C 358040
890
24.
858330
858331
O 858321
Potočnik
Z HŠ 8
57
25.
858340
858341
C 358020
Artič
Z GC
1089
26.
858340
858342
O 858341
Mikolič
Z HŠ 2
175
27.
858350
858351
C 358020
Kobale
Z HŠ 33
485
28.
858360
858361
C 358020
Kobale
Z HŠ 39
1179
29.
858370
858371
C 358020
Cerije
Z HŠ 61
2126
30.
858370
858372
O 858371
Križan
Z HŠ 67
432
31.
858370
858373
O 858371
Bele Zora
Z HŠ 41
575
32.
858380
858381
C 358020
Paulovič – Pecigos
Z HŠ 46
1598
33.
858380
858382
O 858381
Pavlovič
Z HŠ 34
325
34.
858390
858391
C 358040
Škrbinec
Z HŠ 30
101
35.
858400
858401
C 358040
Cajzek
Z HŠ 33
381
36.
858410
858411
C 358040
Cerkev Sv. Rok
Z pokopališče
405
37.
858420
858421
C 358040
Pildek
Z HŠ 8
441
38.
858430
858431
C 358040
Potočnik
Z odc. HŠ 3
898
39.
858440
858441
C 358040
Rižner – Potočnik
Z HŠ 16
218
40.
858450
858451
C 358040
Bele
Z HŠ 23
140
41.
858460
858461
C 358040
Potočnik – Kobale
Z HŠ 27
243
42.
858480
858481
C R3 689
osnovna šola
Z igrišče
203
43.
858490
858491
C R3 689
Ciglenca
Z HŠ 3
413
44.
858490
858492
O 858491
Kitak – Kampoš
Z N.H.
141
45.
858500
858501
C R3 689
Šket – Koražija
Z HŠ 4a
859
46.
858510
858511
C R3 689
Kidrič
Z HŠ 60
262
47.
858520
858521
C R3 689
Scherz – Kunstek
Z HŠ 60a
302
48.
858520
858522
O 858521
Bukšek
Z HŠ 58a
210
49.
858530
858531
C R3 689
Trebše – Bukšek
Z HŠ 59
978
50.
858540
858541
C R3 689
Kitak
C 358010
432
51.
858550
858551
C R3 689
transformator-Hribaršek
C 358060
704
52.
858560
858561
C R3 689
Bukšek
Z HŠ 13
609
53.
858570
858571
C R3 689
vrešak – potok
Z potok
145
54.
858580
858581
C R3 689
Krivec
Z HŠ 32
505
55.
858590
858591
C R3 689
pokopališče – Bele
Z pokopališče
173
56.
858600
858601
C R3 689
Krivec – Vrabič
Z HŠ 29
190
57.
858610
858611
C R3 689
Maršečka vas
Z HŠ 39
972
58.
858610
858612
O 858611
Vreš Anton
Z HŠ 24
271
59.
858620
858621
C R3 689
Korez
Z HŠ 45
756
60.
858630
858631
C 358060
Železnik – Kitak
Z HŠ 13
458
61.
858640
858641
C 358060
Gornja vas
Z HŠ 26a
706
62.
858650
858651
O 858631
Vinogradi
Z HŠ 14
158
63.
858660
858661
C 358060
Sv. Donat
Z cerkev
330
64.
858660
858662
O 858661
Adrinek – Bukšek
Z HŠ 41
298
65.
858670
858671
C 356110
Štabus
Z HŠ 39
194
66.
858680
858681
C 356110
Krušič
Z HŠ 41a
138
67.
858690
858691
C 358070
Ducman – Lupinšek
Z GC
200
68.
858690
858692
O 858691
Lupinšek
Z HŠ 45
81
69.
858700
858701
C 358070
Kovačič
Z HŠ 24
261
70.
858710
858711
C 358070
Mikuž – Poharc
Z HŠ 16
453
71.
858710
858712
O 858711
Kovačič – Galun – Jamnikar
Z HŠ 31
852
72.
858720
858721
C 358070
Poharc
C 358060
601
73.
858720
858722
C 358070
Tlake – Bek
Z HŠ 10
95
74.
858720
858723
C 358070
Tlake – Kitak
Z HŠ 15
90
75.
858730
858731
C 358070
gasilski dom
C 358060
280
76.
858740
858741
C 356200
Šolman
Z HŠ 5
543
77.
858750
858751
C 356200
Zdovc
Z HŠ 11
193
78.
858760
858761
C 356200
Polajžer
Z HŠ 19
570
79.
858770
858771
C 356200
Grosek – Božak
Z HŠ 22
193
80.
858800
858801
C R2 432
Gobec
Z HŠ 27
154
81.
858800
858802
C R2 432
Ptujska cesta 29
Z HŠ 29
184
82.
858810
858811
C R2 432
Kovačič – Božak
C 356200
794
83.
858820
858821
C R2 432
Šmit
Z HŠ 59
223
84.
858830
858831
C R2 432
Galun
Z HŠ 52
345
85.
858840
858841
C R2 432
Geoplin
Z plin
64
86.
858850
858851
C R2 432
Pinjušič
Z HŠ 50a
159
87.
858860
858861
C G2 107
Šipec
Z HŠ 15
153
88.
858870
858871
C G2 107
Kapela – Lorger
Z HŠ 20
1290
89.
858870
858872
O 858871
Ogrizek – Lorger
Z HŠ 19
330
90.
858880
858881
C G2 107
Dirnberk – Šolman
Z HŠ 56
364
91.
858890
858891
C G2 107
Smole
Z HŠ 12
148
92.
858900
858901
C G2 107
Križanec
Z HŠ 33
204
93.
858910
858911
C G2 107
Kitak
Z HŠ 37
119
94.
858920
858921
C G2 107
Turk
Z HŠ 49
438
95.
858930
858931
C G2 107
Šturbej
Z HŠ 69
158
96.
858940
858941
C G2 107
Boršič
Z HŠ 1d
176
97.
858950
858951
C G2 107
Vidina – Mikolič
Z HŠ 5
362
98.
858960
858961
C G2 107
Artič
Z HŠ 26
102
99.
858970
858971
C G2 107
Fric
Z HŠ 20a
42
100.
858980
858981
C G2 107
Pezdevšek – Polajžer
Z HŠ 35
355
101.
858980
858982
O 858981
Šola Dobovec-Cesarec
Z HŠ 35e
47
102.
858990
858991
C G2 107
Potočnik
Z HŠ 46a
77
103.
859010
859011
C G2 107
107 – parkirišče
Z parkirišče
274
104.
859030
859031
C G2 107
Bistro Rio
Z Rio
87
105.
859040
859041
C G2 107
Vidina
M RH
66
106.
859050
859051
C G2 107
Potočnik
Z HŠ 47
122
107.
859060
859061
O 859011
Kurilnica
Z HŠ 39
142
108.
859070
859071
O 859011
Obrtna cona
Z HŠ 47
225
109.
859080
859081
O 858871
Vnučec – Strašek
Z HŠ 18
190
110.
859090
859091
O 858641
Gornja vas – Butolen
Z HŠ 29
463
111.
859100
859101
C 358060
Rudijev dom – Kitak
Z N.H.
218
112.
859110
859111
C 358060
Rudijev dom – Vodušek
Z HŠ 28
171
113.
859120
859121
C 358060
R. dom – Antolinc – Vreš
O 858561
712
114.
859140
859141
O 858601
Vrabič – Ducman
Z HŠ 31
481
115.
859150
859151
O 858621
Linkeci – Valant
Z HŠ 47
652
116.
859160
859161
O 859171
Tr. Gorce – Bele – Žahnberc
O 858531
975
117.
859170
859171
C 358050
Tr. Gorce – Križanec
Z HŠ 24
1864
118.
859180
859181
C 358040
Artič – Podkrižnik
Z HŠ 18
223
119.
859190
859191
C 358020
Cesar – vinogradi
Z N.H.
589
120.
859200
859201
C 358030
Križan – Krčki
Z HŠ 8
898
121.
859210
859211
O 858951
Vidina – Bele Rudi
Z HŠ 7
86
122.
859220
859221
C R2 432
C 432 – Fric
Z HŠ 25
536
123.
859230
859231
O 859221
Rebič
Z HŠ 24d
145
124.
859240
859241
C 358070
Fric
Z HŠ 22
239
125.
859250
859251
C 358070
Vreš
Z HŠ 19
209
126.
859260
859261
C 358070
Drovenik
Z HŠ 23
150
127.
859280
859281
O 858712
Galun – Kovačič
Z HŠ 28
285
128.
859290
859291
O 858641
Gornja vas – Korez
Z HŠ 26b
134
129.
859310
859311
O 858551
858550 – Cajzek
Z HŠ 2
88
130.
859320
859321
O 858551
858550 – Pelcki
Z HŠ 1
118
131.
859330
859331
C R2 432
C 432 – Žaler
Z HŠ 47
32
132.
859340
859341
C R2 432
C 432 – Žerak
Z HŠ 48
29
133.
859350
859351
C R2 432
C 432 – Lončarič
Z HŠ 49
132
134.
859360
859361
O 858811
C 432 – Božak
Z HŠ 60
293
135.
859390
859391
C 358050
Slomškova – Kitak
Z HŠ 24
420
136.
859400
859401
O 858771
Pot k ribniku – Grosek
Z HŠ 20
59
137.
859410
859411
O 859171
Trške gorce – Mikolič
Z HŠ 6
129
138.
859420
859421
O 858041
Hofmanova – Crnogaj
Z HŠ 16
169
139.
859430
859431
C 358010
Žehenberc – Trebšek
Z HŠ 12
120
140.
859440
859441
C R2 432
C 432 – transformator
Z HŠ 5
54
141.
859450
859451
C 358020
LD Lipovec
Z HŠ 23
451
142.
859460
859461
C G2 107
Gospodarska cona RO15
Z vhod
260
143.
859470
859471
C R2 432
Tuškova ulica
C 358050
57
144.
859480
859481
C 358020
Most Glažuta
Z most
39
145.
859490
859491
C 358030
Log 38
Z HŠ 38
171
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 50.937 m (50,937 km).
8. člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
985800
985801
C 356200
Kolesarska pot I
C R2 432
618
2.
985800
985802
C R2 432
Kolesarska pot II
O 858481
339
3.
985800
985803
O 858481
Kolesarska pot III
O 858491
232
4.
985800
985804
O 858491
Kolesarska pot IV
O 858501
215
5.
985800
985805
O 858501
Kolesarska pot V
C 358070
515
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v občini znaša 1.919 m (1,919 km).
9. člen 
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Rogatec znaša 94.286 m (94,286 km).
10. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2020-80 (507), z dne 7. 4. 2020.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 59, z dne 7. 8. 2015).
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-0002/2020
Rogatec, dne 15. aprila 2020
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti