Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

850. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, stran 2228.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine Borovnica je Občinski svet Občine Borovnica na 3. dopisni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Borovnica.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve do višine 20.000,00 EUR se nameni za financiranje izdatkov povezanih s epidemijo SARS-CoV-2 (Covid-19).
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in predstavljena s posebnim pisnim poročilom o porabi omenjenih sredstev.
4. člen 
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2020-1
Borovnica, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost