Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

865. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Vipava za leto 2020, stran 2243.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, v nadaljevanju ZLS), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF) je Občinski svet Občine Vipava na 3. dopisni seji dne 10. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Vipava za leto 2020 
1. člen 
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Vipava za leto 2020.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve v višini 100.000,00 € se namenijo za financiranje izdatkov za izvajanje intervencijskih ukrepov ob epidemiji virusa COVID-19.
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru poročila o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta v okviru Zaključnega računa proračuna Občine Vipava za leto 2020.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2020-1
Vipava, dne 10. aprila 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost