Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

863. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina, stran 2242.

  
Na podlagi drugega odstavka 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 43/18), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11), 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18) ter 17. in 54. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) so Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. redni seji dne 12. 2. 2020, Občinski svet Občine Mirna na 10. redni seji dne 18. 2. 2020, Občinski svet Občine Šentrupert 4. dopisni seji dne 30. 3. 2020 in Občinski svet Občine Trebnje na 12. redni seji dne 19. 2. 2020 sprejeli
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina 
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina (Uradni list RS, št. 107/13 in 17/15 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13 in 11/15).
2. člen 
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v Občini Mokronog - Trebelno, Občini Šentrupert, Občini Mirna in Občini Trebnje.
Ta odlok objavita Občina Mokronog - Trebelno in Občina Šentrupert v Uradnem glasilu e-občina, Občina Mirna v Uradnem glasilu slovenskih občin in Občina Trebnje v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejetju odloka na seji občinskega sveta, ki o njem odloča zadnji.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi Občine Mokronog - Trebelno.
Št. 223-0002/2009
Mokronog, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver 
 
Št. 007-0018/2013-11
Mirna, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
 
Št. 032-0004/2020-5
Šentrupert, dne 30. marca 2020
Župan 
Občine Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec 
 
Št. 007-28/2013-72
Trebnje, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost