Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

Št. 4301-2/2020/19-09421587 Ob-1879/20, Stran 983
Sprememba 
Na podlagi Sklepa o novem roku za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 4.1. prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, št. 4301-2/2020/19-09421587 z dne 26. 3. 2020, objavljamo nov rok za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-70.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (oznaka: JOB_2020), objavljenim v Uradnem listu RS, št. 12/20, se v drugem odstavku točke »7.3 Oddaja vloge« besedilo »Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 30. 3. 2020, drugi rok je 15. 6. 2020, tretji rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020« nadomesti z besedilom: »Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 30. 3. 2020, drugi rok je 18. 5. 2020, tretji rok je 15. 6. 2020, četrti rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020«.
V četrtem odstavku te iste točke se besedilo »Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 30. 3. 2020 (prvi rok), 15. 6. 2020 (drugi rok), 14. 9. 2020 (tretji rok) oziroma najkasneje do 16. 11. 2020 (skrajni rok)« nadomesti z besedilom: »Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 30. 3. 2020 (prvi rok), 18. 5. 2020 (drugi rok), 15. 6. 2020 (tretji rok), 14. 9. 2020 (četrti rok) oziroma najkasneje do 16. 11. 2020 (skrajni rok)«.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost