Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

842. Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil, stran 2217.

  
Za izvrševanje šestega odstavka 72. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) minister za finance izdaja
O D R E D B O 
o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil 
1. člen 
S to odredbo se kot začasni ukrep zaradi epidemije COVID-19 za etilni alkohol, ki se porabi za proizvodnjo razkužil v skladu s 4. točko prvega odstavka 72. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1), podrobneje ureja odstop od zahteve za denaturiranje.
2. člen 
(1) V zahtevku iz šestega odstavka 72. člena ZTro-1 proizvajalec razkužil navede identifikacijske podatke vložnika, lokacijo proizvodnje, okvirno količino etilnega alkohola, uporabljenega za proizvodnjo razkužil, normativ porabe etilnega alkohola, podatek o vol. % etilnega alkohola v proizvedenem razkužilu in identifikacijske podatke dobaviteljev etilnega alkohola. Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega stavka je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Davčni organ odloči o odstopu od zahteve za denaturiranje v roku osmih dni od dneva prejema zahtevka.
(2) Proizvajalec razkužila vodi evidenco o nabavi, gibanju, porabi in zalogah etilnega alkohola po količini in vrednosti, knjigovodsko spremlja količino proizvedenih razkužil, zagotavlja natančen vpogled v porabo etilnega alkohola in stanje zalog razkužil, za proizvodnjo katerih je bil etilni alkohol porabljen, in sproti obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, ki so bili navedeni v zahtevku iz prejšnjega odstavka.
(3) Odstop od zahteve za denaturiranje se v skladu s to odredbo lahko odobri le za etilni alkohol, pridobljen za uporabo v proizvodnji razkužil, ki vsebujejo najmanj 60 vol. % etilnega alkohola.
3. člen 
Za etilni alkohol, pridobljen od dobavitelja, ki je proizvajalec, uvoznik ali prejemnik etilnega alkohola v Sloveniji, ali ga proizvajalec razkužila sam proizvede, vnese oziroma uvozi v Slovenijo, se z izdajo dovoljenja davčnega organa za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola šteje, da je bil denaturiran.
4. člen 
Ukrep iz te odredbe velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-75/2020/6
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
EVA 2020-1611-0044
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost