Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2208. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

MINISTRSTVA

2209. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2210. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2211. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji dne 8. 9. 2020
2212. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za dizajn

OBČINE

Braslovče

2213. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 15 – Rakovlje zahod

Celje

2214. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne

Litija

2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020

Ljubljana

2216. Ugotovitveni sklep o uskladitvi odstotkov glasov županov občin članic Sveta RCERO LJUBLJANA

Log-Dragomer

2217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer

Mežica

2218. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2020

Moravske Toplice

2219. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Občini Moravske Toplice
2220. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Moravske Toplice
2221. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Podčetrtek

2222. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020
2223. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2224. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Rečica ob Savinji

2225. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1083/7, k.o. Rečica ob Savinji (921)

Tišina

2226. Odlok o javni gasilski službi v Občini Tišina

Žalec

2227. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje

POPRAVKI

2228. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti