Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

Ob-2815/20, Stran 1945
Svet zavoda Mladinskega doma Jarše, Jarška c. 44, 1000 Ljubljana, na podlagi sprejetega sklepa korespondenčne seje Sveta zavoda Mladinskega doma Jarše, ki je potekala od 3. 9. 2020 do 7. 9. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira brez opravljenega ravnateljskega izpita, vendar mora dokazilo pridobiti v 1 letu po začetku mandata), dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (obe potrdili ob oddaji vloge naj ne bosta starejši od 30 dni) ter program vodenja zavoda in kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj v VIZ in e-naslovom pošljite do 26. septembra 2020 v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Mladinskega doma Jarše, Jarška c. 44, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Vse vloge morajo biti poslane po navadni pošti, vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Mladinskega doma Jarše 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti