Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2212. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za dizajn, stran 4989.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) je Senat Fakultete za dizajn, samostojni visokošolski zavod in pridružena članica Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: FD) na seji dne 8. 9. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom Fakultete za dizajn 
1. 
FD izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplome o zaključenem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje;
– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje;
– dvojnike diplom.
2. 
Diplome za prvo in drugo stopnjo se izdaja na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, A4 formata.
Na navedenem posebnem papirju, je v podtisku belo-siva valovita črtasta grafika.
V skrajnem zgornjem delu se nahaja znak in ime: Fakulteta za dizajn – Pridružena članica Univerze na Primorskem.
V skrajnem spodnjem delu se na levi strani nahaja prostor za žig, na desni strani pa prostor za podpis dekan-a/-je.
Pisava v celotnem dokumentu je Gamma ITC SC Book, različnih velikosti. Barva pisave je povsod temno siva.
Pri diplomah o zaključenem dodiplomskem študijskem programu (prva stopnja) se v prvi tretjini listine nahaja naziv listine: Diploma.
V osrednjem delu je navedeno ime diplomant-a/-ke in rojstni kraj ter datum rojstva. Navedena je tudi smer študija in prejeti naziv ter pripadajoča okrajšava: Diplomiran-i/-a dizajner/-ka (VS), dipl. diz. (VS).
V spodnji tretjini se nahaja datum in kraj izdaje listine ter zaporedna številka listine.
Pri diplomah o zaključenem podiplomskem (magistrskem) študijskem programu (druga stopnja) se v prvi tretjini listine nahaja ime magistr-a/-ice in kraj ter datum rojstva.
V osrednjem delu je navedena smer študija in prejeti naziv s pripadajočo okrajšavo: Magist-er/-rica dizajna, Mag. diz.
V spodnji tretjini se nahaja datum in kraj izdaje listine ter zaporedna številka listine.
3. 
Zaporedna številka diplome dodiplomskega študija se oštevilčuje na način: FD zap. št./letnica, zaporedna številka diplome podiplomskega (magistrskega) študija pa na način: FD – M zap. št./letnica. Zaporedje števil se je pričelo s številom 001.
4. 
Vse diplome, ki jih izda fakulteta, so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
5. 
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical/-a v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc fakultete razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na način iz 2. točke, z izjemo številke diplome, dodatno pa je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.
Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanice fakultete zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanica fakultete podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat fakultete.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
6. 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. FD-01/2020
Trzin, dne 8. septembra 2020
V. d. dekanje 
prof. Nada Rožmanec Matičič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti