Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

2227. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje, stran 5012.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje 
I. 
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Celje in okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za območje kamnoloma Liboje (EUP LI-8), ki ga je izdelal IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Domžale.
II. 
Ureditveno območje OPPN meri 39 ha in vključuje zemljišča parc. št. 3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 4/5, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 5/1 del, 5/3, 5/4, 6 del, *42/1, *42/2, *42/3, *42/4 (cesta), *44, *45, 121/3 del (cesta), 129/1, 129/2, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10 del, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15 (cesta), 130/16, 130/17 (cesta), 130/18 (cesta), 130/20 (cesta), 130/21, 130/22, 132, 133/1 del, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, del, *258, 776/1, 770/1 del, 770/2, 771/3 del, 771/4 del, 771/6 del, 772/1 del, 773/1, 773/3, 773/4, 774/1, 774/2, 774/3, 775, 776/2, 776/3, 777, 778, 779/1 del, 779/2 del, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786 del, 787 del, 800 del, 1008/2, 1008/9, 1008/12, 1008/14, 1008/15, 1008/16 (cesta), 1008/17 del (cesta), 1010/2, 1010/3, 1010/4 del, vse k.o. Liboje.
III. 
Dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo iz I. točke tega naznanila bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, v prostorih KS Liboje in KS Petrovče ter objavljena na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala od 21. 9. do 21. 10. 2020. Javna obravnava bo v sredo 30. 9. 2020 ob 17.00 uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Liboje oziroma KS Petrovče.
V. 
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.
VI. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombi tudi posebej navesti.
VII. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec, KS Liboje in KS Petrovče.
Št. 350-05-0001/2018
Žalec, dne 4. septembra 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti