Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

3039 I 301/2018 Os-2682/20, Stran 1950
Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi upnice Deželne banke Slovenije d.d., matična št. 5349907000, davčna št. 18787762, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Marko Rozman, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana – dostava, po Mitja Vrisk, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Francu Marn, EMŠO 2109955500465, Ljubljanska cesta 6, Šmarje - Sap, zaradi izterjave 75.222,69 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasna zastopnica, odvetnica mag. Barbara Mejač, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje, ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. 8. 2020

AAA Zlata odličnost