Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2020 z dne 11. 9. 2020

Kazalo

I 27/2019 Os-2681/20, Stran 1951
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Radovanu Petek, EMŠO 1412957500196, Brecljevo 30, Šmarje pri Jelšah, ki ga zastopa Marinka Smeh Štorman – odvetnica, Rogaška cesta 21, Šmarje pri Jelšah, zaradi izterjave 15.867,97 EUR s pripadki, dne 20. 7. 2020, sklenilo:
Dolžniku Radovanu Petku, Brecljevo 30, Šmarje pri Jelšah, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Marinka Smeh Štorman, Rogaška cesta 21, Šmarje pri Jelšah.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 20. 7. 2020

AAA Zlata odličnost