Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4257. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede
4258. Uredba o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu

Odloki

4259. Odlok o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4205. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
4206. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik
4207. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram
4208. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj
4209. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
4210. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur
4211. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
4212. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer
4213. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
4214. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
4215. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje, občine Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica
4216. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana
4217. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Rogatec
4218. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
4219. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
4220. Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz določenih evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje
4221. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
4222. Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4223. Sklep o imenovanju podžupana Občine Bistrica ob Sotli
4224. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019
4225. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019

Bovec

4253. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2019

Črnomelj

4226. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2019

Dobrepolje

4227. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2019

Gorenja vas-Poljane

4254. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gorenja vas - Poljane

Horjul

4228. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2019

Hrpelje-Kozina

4229. Sklep o začasnem financiranju Občine Hrpelje - Kozina v letu 2019

Ilirska Bistrica

4230. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2019

Kobarid

4231. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2019

Kostanjevica na Krki

4232. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2019

Kranjska Gora

4233. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019
4234. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora
4235. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2019
4236. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2019

Litija

4255. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija

Ljubljana

4237. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2019

Loški Potok

4238. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 na območju Občine Loški Potok

Postojna

4239. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Postojna

Razkrižje

4240. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2019
4256. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2019

Ribnica

4241. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2019

Škocjan

4242. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan
4243. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«
4244. Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2019

Škofljica

4245. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2019
4246. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2019

Trebnje

4247. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2019

Turnišče

4248. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče 18. novembra 2018
4249. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 18. novembra 2018
4250. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 18. novembra 2018
4251. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče v drugem krogu rednih lokalnih volitev 2. 12. 2018

Vipava

4252. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2019
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti