Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4210. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur, stran 13509.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-33/2018-18/429 z dne 7. 12. 2018, družba DOMPLAN d.d., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. januarja 2019
Odjemna skupina
za leto t:
2019
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2000
1,50000
0,01378
CDK2
2 001 – 5 000
2,00000
0,01159
CDK3
5 001 – 15 000
2,40000
0,01137
CDK4
15 001 – 25 000
3,90000
0,01070
CDK5
25 001 – 50 000
6,80000
0,00984
CDK6
50 001 – 100 000
13,00000
0,00000
0,00952
CDK7
100 001 – 300 000
35,00000
0,00000
0,00903
CDK8
300 001 – 800 000
70,00000
0,00000
0,00770
CDK9
800 001 – 1 300 000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00709
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,02850
0,00696
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,02850
0,00640
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,02600
0,00623
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,02400
0,00507
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,02400
0,00490
CDK15
Nad 150 000 000
0,01500
0,00464
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
za leto t:
2020
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0 – 2000
1,50000
0,01424
2 001 – 5 000
2,00000
0,01198
5 001 – 15 000
2,40000
0,01175
15 001 – 25 000
3,90000
0,01100
25 001 – 50 000
6,80000
0,01017
50 001 – 100 000
13,00000
0,00000
0,00985
100 001 – 300 000
35,00000
0,00000
0,00933
300 001 – 800 000
70,00000
0,00000
0,00775
800 001 – 1 300 000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00730
1 300 001 – 2 000 000
0,02850
0,00725
2 000 001 – 6 000 000
0,02850
0,00686
6 000 001 – 10 000 000
0,02600
0,00644
10 000 001 – 50 000 000
0,02400
0,00524
50 000 001 – 150 000 000
0,02400
0,00510
Nad 150 000 000
0,01500
0,00479
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
za leto t:
2021
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0 – 2000
1,50000
0,01456
2 001 – 5 000
2,00000
0,01225
5 001 – 15 000
2,40000
0,01201
15 001 – 25 000
4,00000
0,01118
25 001 – 50 000
6,80000
0,01039
50 001 – 100 000
13,00000
0,00000
0,01007
100 001 – 300 000
35,00000
0,00000
0,00954
300 001 – 800 000
70,00000
0,00000
0,00777
800 001 – 1 300 000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00730
1 300 001 – 2 000 000
0,02850
0,00738
2 000 001 – 6 000 000
0,02850
0,00701
6 000 001 – 10 000 000
0,02600
0,00659
10 000 001 – 50 000 000
0,02500
0,00535
50 000 001 – 150 000 000
0,02500
0,00533
Nad 150 000 000
0,01500
0,00491
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2019
2020
2021
za leto t
za leto t + 1
za leto t + 2
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,24000
1,24000
1,24000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VU
0,80000
0,80000
0,80000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,60000
0,60000
0,60000
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. 499-38/18
Kranj, dne 12. decembra 2018
EVA 2018-2430-0107
DOMPLAN, d.d. 
Zakoniti zastopnik 
Vera Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost