Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4223. Sklep o imenovanju podžupana Občine Bistrica ob Sotli, stran 13538.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 33. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16) župan Občine Bistrica ob Sotli izdaja
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Bistrica ob Sotli 
1. člen 
Za podžupana Občine Bistrica ob Sotli se imenuje Dušana Berkoviča, roj. 14. 12. 1966, Dekmanca 47, 3256 Bistrica ob Sotli.
2. člen 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga pooblasti.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
6. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 032-0010/2018-1
Bistrica ob Sotli, dne 28. decembra 2018
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost