Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4254. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 13577.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 2. redni seji 20. decembra 2018 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Gorenja vas - Poljane 
I. 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih lokalnih volitvah za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na volitvah.
II. 
Politična stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.
III. 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Višina sredstev za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
IV. 
Sredstva se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune. Izplačilo sredstev se izvede v dveh delih, in sicer prvi obrok najkasneje do 30. 6. in drugi obrok najkasneje do 31. 12. v posameznem proračunskem letu.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 410-003/2018-002
Gorenja vas, dne 12. decembra 2018
 
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost