Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4229. Sklep o začasnem financiranju Občine Hrpelje - Kozina v letu 2019, stran 13544.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 29. in 94. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Hrpelje - Kozina v letu 2019 
1. člen 
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019. Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja do 31. 3. 2019. Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
2. člen 
Do sprejetja proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2018 in za iste programe kot v letu 2018.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Ta za obdobje januar–marec 2018 znašajo 1.601.004,52 EUR in predstavljajo obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
4. člen 
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti.
Investicije se financirajo v skladu z že sprejetimi obveznostmi. V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2018.
6. člen 
V okviru tega sklepa nastali prihodki in odhodki proračuna, so sestavni del proračuna Občine Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 410-39/2018-5
Hrpelje, dne 20. decembra 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost