Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4225. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019, stran 13538.

  
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo), 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 5/18) je župan Občine Bistrica ob Sotli sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019 
1. člen
V skladu s 13. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 5/18) se vrednost točke za odmerno leto z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja, če je količnik večji od ena. Ugotovitveni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen 
Objavljen indeks rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje I–IX 18/I–IX 17 znaša 101,7. Količnik je večji od ena, zato se vrednost točke za leto 2019 valorizira.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli, za leto 2019 znaša 0,00061 EUR.
3. člen 
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2019 dalje.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0003/2018-1
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2018
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost