Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4249. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 18. novembra 2018, stran 13570.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 18. novembra 2018 
Občinska volilna komisija Občine Turnišče je na seji, dne 19. 11. 2018, ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Turnišče:
I. 
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Turnišče dobile naslednje število glasov:
Glasov
 % gl.
Št. liste
Ime liste
176
9,51
1
NAŠA LISTA
131
7,08
2
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
176
9,51
3
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
154
8,32
4
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
604
32,64
5
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
466
25,19
6
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
143
7,73
7
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
II. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 5 mandatov.
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8 količnik: 153.25
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
128
10.44
0
83.52
1
NAŠA LISTA
96
7.83
0
62.64
2
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
139
11.34
0
90.70
3
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
111
9.05
0
72.43
4
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
410
33.44
2
67.54
5
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
224
18.27
1
46.17
6
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
118
9.62
0
77.00
7
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5 količnik: 124.80
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
48
7.69
0
38.46
1
NAŠA LISTA
35
5.61
0
28.04
2
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
37
5.93
0
29.65
3
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
43
6.89
0
34.46
4
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
194
31.09
1
55.45
5
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
242
38.78
1
93.91
6
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
25
4.01
0
20.03
7
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1
Št. liste
Ime liste
Vol. enota
Izvoljen je: 
ime, priimek, roj., biv. 
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
1
Tadej Žalik, 29. 6. 1994, Ulica 4. maja 17a, 9224 Turnišče
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
1
Silva Lutar, 15. 12. 1962, Ulica Štefana Kovača 21, 9224 Turnišče
6
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
1
Igor Flucher, 26. 12. 1964, Renkovci 2 a, 9224 Turnišče
VOLILNA ENOTA 2:
Št. liste
Ime liste
Vol. enota
Izvoljen je: 
ime, priimek, roj., biv. 
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
2
Robert Tkalčič, 6. 2. 1976, Gomilica 118a, 
9224 Turnišče
6
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
2
Ivan Prša, 21. 6. 1963, Nedelica 151, 9224 Turnišče
III. 
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 8 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 18 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 18 količnikov naslednje:
Število mandatov v občini: 13
Zap.št
Količnik
Št.
Ime liste
1
604.00
5
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2
466.00
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
3
302.00
5
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
4
233.00
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
5
201.33
5
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
6
176.00
1
NAŠA LISTA 
7
176.00
3
SOCIALNI DEMOKRATI 
8
155.33
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
9
154.00
4
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
10
151.00
5
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
11
143.00
7
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
12
131.00
2
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
13
120.80
5
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
14
116.50
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
15
100.67
5
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
16
93.20
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
17
88.00
1
NAŠA LISTA 
18
88.00
3
SOCIALNI DEMOKRATI 
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Turnišče dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
Št. liste
Ime liste
Vol. enota
Izvoljen je: 
ime, priimek, roj., biv. 
1
NAŠA LISTA
1
mag. Vesna Jerala Zver, 20. 7. 1968, Čevljarska ulica 25, 9224 Turnišče
3
SD – Socialni demokrati
1
mag. Jožef Slavic, 14. 3. 1969, Rožna ulica 5, 
9224 Turnišče
4
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1
Anton Sep, 25. 2. 1945, Mladinska ulica 17, 
9224 Turnišče
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
1
Avguštin Kalina, 29. 7. 1970, Renkovci 2d, 9224 Turnišče
7
SMC – Stranka modernega centra
1
Vincenc Litrop, 31. 1. 1963, Renkovci 64, 9224 Turnišče
2
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
2
Janja Dominko, 25. 2. 1983, Nedelica 98c, 9224 Turnišče
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
2
Alenka Gujtman, 17. 2. 1980, Nedelica 21, 9224 Turnišče
6
NSI – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
2
Suzana Horvat Zver, 7. 6. 1975, Nedelica 82, 
9224 Turnišče
IV. 
IZID VOLITEV PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 01:
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – NAŠA LISTA
Skupno št. glasov:128% glasov: 10.44 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
mag. Vesna Jerala Zver 
Izvoljen
Lista: 3 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 139% glasov: 11.34 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
mag. Jožef Slavic 
Izvoljen
Lista: 4 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 111% glasov: 9.05 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Anton Sep 
Izvoljen
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 410 % glasov: 33.44 %Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Tadej Žalik 
Izvoljen
2
Silva Lutar 
Izvoljen
3
Avguštin Kalina 
Izvoljen
Lista: 6 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 224% glasov: 18.27 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Igor Flucher 
Izvoljen
Lista: 7 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
Skupno št. glasov: 118% glasov: 9.62 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Vincenc Litrop 
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 02:
Skupno število mandatov: 5
Lista: 2 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 35% glasov: 5.61 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Janja Dominko 
Izvoljen
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 194% glasov: 31.09 %Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Robert Tkalčič 
Izvoljen
2
Alenka Gujtman 
Izvoljen
Lista: 6 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 242% glasov: 38.78 %Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Ivan Prša 
Izvoljen
2
Suzana Horvat Zver 
Izvoljen
V. 
Člani Občinskega sveta Občine Turnišče, izvoljeni na volitvah, 18. novembra 2018, so:
Vol. enota
Ime in priimek
Št. liste
Ime liste
1
Tadej Žalik
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
1
Silva Lutar
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
1
Igor Flucher
6
NSI – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
1
Mag. Vesna Jerala Zver
1
NAŠA LISTA
1
Mag. Jožef Slavic
3
SD – Socialni demokrati
1
Anton Sep
4
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1
Avguštin Kalina
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
1
Vincenc Litrop
7
SMC – Stranka modernega centra
2
Robert Tkalčič
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
2
Ivan Prša
6
NSI – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
2
Janja Dominko
2
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
2
Alenka Gujtman
5
SDS – Slovenska demokratska stranka
2
Suzana Horvat Zver
6
NSI – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Št. 041-69/2018
Turnišče, dne 19. novembra 2018
 
Občinska volilna komisija 
Občine Turnišče: 
Predsednica 
Sanja Fuks l.r.

AAA Zlata odličnost