Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4205. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, stran 13497.

  
Na podlagi prvega odstavka 250. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-40/2018-19/464 z dne 5. 12. 2018, družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
CDKi
Zakupljena zmogljivost
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
1,12489
1,37237
0,02792
0,03406
CDK2
2.001-5.000
3,11111
3,79555
0,01599
0,01951
CDK3
5.001-15.000
5,59900
6,83078
0,01002
0,01222
CDK4
15.001-25.000
7,01830
8,56233
0,00888
0,01083
CDK5
25.001-50.000
9,32692
11,37884
0,00777
0,00948
CDK6
50.001-100.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00777
0,00948
CDK7
100.001-300.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00777
0,00948
CDK8
300.001-800.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00777
0,00948
CDK9
800.001-1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,07365
0,08985
0,00662
0,00808
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,06653
0,08117
0,00631
0,00770
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05940
0,07247
0,00509
0,00621
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03293
0,04017
0,00401
0,00489
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,01193
0,01455
0,00301
0,00367
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,01193
0,01455
0,00301
0,00367
CDK15
nad 150.000.001
0,01193
0,01455
0,00301
0,00367
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
CDKi
Zakupljena zmogljivost
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
1,12489
1,37237
0,02780
0,03392
CDK2
2.001-5.000
3,11111
3,79555
0,01593
0,01943
CDK3
5.001-15.000
5,59900
6,83078
0,00998
0,01218
CDK4
15.001-25.000
7,01830
8,56233
0,00885
0,01080
CDK5
25.001-50.000
9,32692
11,37884
0,00774
0,00944
CDK6
50.001-100.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00774
0,00944
CDK7
100.001-300.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00774
0,00944
CDK8
300.001-800.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00774
0,00944
CDK9
800.001-1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,07365
0,08985
0,00649
0,00792
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,06653
0,08117
0,00628
0,00766
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05940
0,07247
0,00507
0,00619
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03293
0,04017
0,00400
0,00488
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,01193
0,01455
0,00300
0,00366
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,01193
0,01455
0,00300
0,00366
CDK15
nad 150.000.001
0,01193
0,01455
0,00300
0,00366
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
CDKi
Zakupljena zmogljivost
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
1,12489
1,37237
0,02769
0,03378
CDK2
2.001-5.000
3,11111
3,79555
0,01586
0,01935
CDK3
5.001-15.000
5,59900
6,83078
0,00994
0,01213
CDK4
15.001-25.000
7,01830
8,56233
0,00881
0,01075
CDK5
25.001-50.000
9,32692
11,37884
0,00771
0,00941
CDK6
50.001-100.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00771
0,00941
CDK7
100.001-300.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00771
0,00941
CDK8
300.001-800.000
0,00000
0,00000
0,55165
0,67301
0,00771
0,00941
CDK9
800.001-1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,07365
0,08985
0,00642
0,00783
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,06653
0,08117
0,00626
0,00764
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05940
0,07247
0,00505
0,00616
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03293
0,04017
0,00398
0,00486
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,01193
0,01455
0,00299
0,00365
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,01193
0,01455
0,00299
0,00365
CDK15
nad 150.000.001
0,01193
0,01455
0,00299
0,00365
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
VU
0,80000
0,97600
0,78000
0,95160
0,76000
0,92720
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. 8605-0004/2018-11
Vrhnika, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-2430-0098
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. Direktorica mag. Brigita Šen Kreže l.r.

AAA Zlata odličnost