Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4208. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj, stran 13504.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-41/2018-21/464 z dne 5. 12. 2018, družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o. izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Velenje in občine Šoštanj, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
 
CDKi
 
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0 – 2 000
1,57139
0,03347
CDK2
2 001 – 5 000
4,09634
0,01901
CDK3
5 001 – 15 000
5,86021
0,01621
CDK4
15 001 – 25 000
8,49919
0,01514
CDK5
25 001 – 50 000
14,90769
0,01286
CDK6
50 001 – 100 000
38,70000
0,15652
0,01124
CDK7
100 001 – 300 000
68,00000
0,44349
0,00856
CDK8
300 001 – 800 000
90,00000
0,33934
0,00836
CDK9
800 001 – 1 300 000
105,0000
0,31379
0,00000
0,00810
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05584
0,00723
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,05321
0,00570
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,04913
0,00530
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04322
0,00470
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,04322
0,00410
CDK15
Nad 150 000 000
0,04322
0,00390
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
 
CDKi
 
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0 – 2 000
1,61853
0,03447
CDK2
2 001 – 5 000
4,21923
0,01958
CDK3
5 001 – 15 000
6,03602
0,01670
CDK4
15 001 – 25 000
8,75417
0,01559
CDK5
25 001 – 50 000
15,35492
0,01325
CDK6
50 001 – 100 000
39,86130
0,16122
0,01158
CDK7
100 001 – 300 000
70,04000
0,45679
0,00882
CDK8
300 001 – 800 000
92,70000
0,34952
0,00861
CDK9
800 001 – 1 300 000
108,15000
0,32320
0,00000
0,00833
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05752
0,00745
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,05481
0,00587
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,05060
0,00546
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04452
0,00484
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,04452
0,00422
CDK15
Nad 150 000 000
0,04452
0,00402
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
 
CDKi
 
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0 – 2 000
1,66709
0,03551
CDK2
2 001 – 5 000
4,34581
0,02017
CDK3
5 001 – 15 000
6,21710
0,01720
CDK4
15 001 – 25 000
9,01679
0,01606
CDK5
25 001 – 50 000
15,81557
0,01364
CDK6
50 001 – 100 000
41,05710
0,16605
0,01192
CDK7
100 001 – 300 000
72,14120
0,47050
0,00908
CDK8
300 001 – 800 000
95,48100
0,36001
0,00888
CDK9
800 001 – 1 300 000
111,39450
0,33290
0,00000
0,00859
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05924
0,00767
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,05645
0,00605
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,05212
0,00562
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04585
0,00499
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,04585
0,00435
CDK15
Nad 150 000 000
0,04585
0,00414
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec – brez DDV
Leto:
2019
2020
2021
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,10694
1,14015
1,17435
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. 105807/XII-2018/KM
Velenje, dne 10. decembra 2018
EVA 2018-2430-0103
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o. 
mag. Gašper Škarja l.r.
Direktor 

AAA Zlata odličnost