Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4213. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica, stran 13515.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-30/2018-20/457 z dne 14. 12. 2018, družba Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Sevnica, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,37034
0,02750
CDK2
2 001 – 5 000
3,29338
0,01595
CDK3
5 001 – 15 000
5,12050
0,01156
CDK4
15 001 – 25 000
6,76491
0,01025
CDK5
25 001 – 50 000
9,59238
0,00889
CDK6
50 001 – 100 000
13,70340
0,36999
0,00815
CDK7
100 001 – 300 000
18,27120
0,36999
0,00815
CDK8
300 001 – 800 000
25,12290
0,36999
0,00815
CDK9
800 001 – 1 300 000
31,97460
0,36999
0,0000
0,00632
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05527
0,00505
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04157
0,00429
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03700
0,00428
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,03243
0,00375
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,02604
0,00322
CDK15
Nad 150 000 000
0,02421
0,00319
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,37034
0,02750
CDK2
2 001 – 5 000
3,29338
0,01595
CDK3
5 001 – 15 000
5,12050
0,01156
CDK4
15 001 – 25 000
6,76491
0,01025
CDK5
25 001 – 50 000
9,59238
0,00889
CDK6
50 001 – 100 000
13,70340
0,36999
0,00815
CDK7
100 001 – 300 000
18,27120
0,36999
0,00815
CDK8
300 001 – 800 000
25,12290
0,36999
0,00815
CDK9
800 001 – 1 300 000
31,97460
0,36999
0,0000
0,00632
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05527
0,00505
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04157
0,00429
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03700
0,00428
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,03243
0,00375
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,02604
0,00322
CDK15
Nad 150 000 000
0,02421
0,00319
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,37034
0,02750
CDK2
2 001 – 5 000
3,29338
0,01595
CDK3
5 001 – 15 000
5,12050
0,01156
CDK4
15 001 – 25 000
6,76491
0,01025
CDK5
25 001 – 50 000
9,59238
0,00889
CDK6
50 001 – 100 000
13,70340
0,36999
0,00815
CDK7
100 001 – 300 000
18,27120
0,36999
0,00815
CDK8
300 001 – 800 000
25,12290
0,36999
0,00815
CDK9
800 001 – 1 300 000
31,97460
0,36999
0,0000
0,00632
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05527
0,00505
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04157
0,00429
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03700
0,00428
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,03243
0,00375
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,02604
0,00322
CDK15
Nad 150 000 000
0,02421
0,00319
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,2519
1,2519
1,2519
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,8346
0,8346
0,8346
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,6259
0,6259
0,6259
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. OM 12/2019-2021
Sevnica, dne 17. decembra 2018
EVA 2018-2430-0111
Javno podjetje 
Plinovod d.o.o. Sevnica 
Direktor 
Anton Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost