Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4219. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica, stran 13532.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-28/2018-33/457 z dne 10. 12. 2018, družba ENOS, d.d., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Žirovnica, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ENOS, d.d..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
2,51000
3,06220
0,03050
0,03721
CDK2
2.001-5.000
4,95000
6,03900
0,01810
0,02208
CDK3
5.001-15.000
5,65000
6,89300
0,01770
0,02159
CDK4
15.001-25.000
6,90000
8,41800
0,01670
0,02037
CDK5
25.001-50.000
10,32500
12,59650
0,01528
0,01864
CDK6
50.001-100.000
0
0
0,31550
0,38491
0,01395
0,01702
CDK7
100.001-300.000
0
0
0,28750
0,35075
0,01395
0,01702
CDK8
300.001-800.000
0
0
0,28750
0,35075
0,01395
0,01702
CDK9
800.001-1.300.000
0
0
0,28750
0,35075
0
0
0,01395
0,01702
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05950
0,07259
0,00658
0,00803
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,04893
0,05969
0,00525
0,00641
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,04593
0,05603
0,00405
0,00494
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,03420
0,04172
0,00345
0,00421
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,03232
0,03943
0,00308
0,00376
CDK15
nad 150.000.000
0,03044
0,03714
0,00282
0,00344
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
2,51000
3,06220
0,03050
0,03721
CDK2
2.001-5.000
4,95000
6,03900
0,01810
0,02208
CDK3
5.001-15.000
5,65000
6,89300
0,01770
0,02159
CDK4
15.001-25.000
6,90000
8,41800
0,01670
0,02037
CDK5
25.001-50.000
10,32500
12,59650
0,01528
0,01864
CDK6
50.001-100.000
0
0
0,31550
0,38491
0,01395
0,01702
CDK7
100.001-300.000
0
0
0,28750
0,35075
0,01395
0,01702
CDK8
300.001-800.000
0
0
0,28750
0,35075
0,01395
0,01702
CDK9
800.001-1.300.000
0
0
0,28750
0,35075
0
0
0,01395
0,01702
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05950
0,07259
0,00658
0,00803
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,04893
0,05969
0,00525
0,00641
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,04593
0,05603
0,00405
0,00494
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,03420
0,04172
0,00345
0,00421
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,03232
0,03943
0,00308
0,00376
CDK15
nad 150.000.000
0,03044
0,03714
0,00282
0,00344
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
2,51000
3,06220
0,03050
0,03721
CDK2
2.001-5.000
4,95000
6,03900
0,01810
0,02208
CDK3
5.001-15.000
5,65000
6,89300
0,01770
0,02159
CDK4
15.001-25.000
6,90000
8,41800
0,01670
0,02037
CDK5
25.001-50.000
10,32500
12,59650
0,01528
0,01864
CDK6
50.001-100.000
0
0
0,31550
0,38491
0,01395
0,01702
CDK7
100.001-300.000
0
0
0,28750
0,35075
0,01395
0,01702
CDK8
300.001-800.000
0
0
0,28750
0,35075
0,01395
0,01702
CDK9
800.001-1.300.000
0
0
0,28750
0,35075
0
0
0,01395
0,01702
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05950
0,07259
0,00658
0,00803
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,04893
0,05969
0,00525
0,00641
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,04593
0,05603
0,00405
0,00494
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,03420
0,04172
0,00345
0,00421
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,03232
0,03943
0,00308
0,00376
CDK15
nad 150.000.000
0,03044
0,03714
0,00282
0,00344
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
1,64820 
2,01080 
1,58290 
1,93114 
1,52050 
1,85501 
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VU
1,07500 
1,31150 
1,03300 
1,26026 
0,99200 
1,21024 
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
0,59370 
0,72431 
0,57010 
0,69552 
0,54760 
0,66807 
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. OM 30-MP/2018
Jesenice, dne 14. decembra 2018
EVA 2018-2430-0117
ENOS, d.d. 
Zakoniti zastopnik 
Direktor 
Andrej Stušek l.r.

AAA Zlata odličnost