Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2. Pravilnik o Etični komisiji za presaditve
3. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
11. Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku

USTAVNO SODIŠČE

4. Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek prvega odstavka 86. člena in 87. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 191. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo
5. Odločba o delni razveljavitvi druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odločba o ugotovitvi, da prvi in tretji odstavek 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti nista v neskladju z Ustavo
6. Sklep o zadržanju izvrševanja prve, druge in tretje povedi drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

7. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2019

OBČINE

Ljubljana

8. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2019

Ptuj

9. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj

Šmarje pri Jelšah

10. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjega kandidata

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o načelih, ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi (MPRUV)
2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije (MSMIK)
3. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Islamsko republiko Afganistan na drugi strani (MSPREUAF)
4. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini (MPEKK)
5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju na obrambnem področju (BGESOP)
6. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo in Sporazuma o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ-A)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost