Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019

Kazalo

D 399/2016 Os-3093/18, Stran 11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Čermelj Mariji, po podatkih Župnijskega urada Šmarje rojena meseca junija 1881, z zadnjim prebivališčem Zavino 9, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 32/2014 z dne 7. 6. 2016, kot datum smrti pa se šteje 24. 9. 1917.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 6. 7. 2018 

AAA Zlata odličnost