Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019

Kazalo

D 115/2016 Os-3400/18, Stran 10
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Jakša, rojen 2. 3. 1961, nazadnje stanujoč na naslovu Zajčji Vrh 1, pošta Črnomelj, umrl 13. 1. 2016, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Jožetu Jakši, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 28. 11. 2018 

AAA Zlata odličnost