Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2717. Uredba o regionalnih razvojnih programih
2718. Uredba o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
2719. Uredba o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2720. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

2697. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Sao Paulu, v Federativni republiki Braziliji
2698. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sao Paulu, v Federativni republiki Braziliji

MINISTRSTVA

2699. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
2721. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2700. Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijam za izvolitev predstavnikov v volilna telesa ter določitev kandidatov za člane državnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2701. Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju skrbnika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2702. Pravila poslovanja KDD

OBČINE

Braslovče

2703. Statut Občine Braslovče
2704. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger)

Ljubljana

2705. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o službeni izkaznici za mestne inšpektorje in mestne nadzornike

Murska Sobota

2706. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Piran

2707. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar - Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave, št. 34/90, 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13
2708. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled - Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12
2709. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran (Uradne objave, št. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 12

Škofja Loka

2710. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka
2711. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o javnih parkirnih mestih danih v najem
2712. Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
2713. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce

Trebnje

2714. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje

Veržej

2715. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej
2716. Odlok o priključitvi obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naselju Banovci in Bunčani

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti