Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

VL 7453/2011 Os-4023/12 , Stran 2101
VL 7453/2011 Os-4023/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Ferfolja, Ljubič in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče, ki ga zatopa zak. zast. odv. Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 10.472,92 EUR s pp sklenilo: dolžniku Dejanu Levaku, prej Artiče 10a, Artiče, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 29. 8. 2012