Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

, Stran 2106
Drugo preklicujejo
Aleksov Lazar, Trgovišče 6, Velika Nedelja, voznikovo kartico, številka 1070500018487002. gnw-328974 Avtoprevozništvo Gabrijel Močnik s.p., Dolenji Novaki 37A, Cerkno, potrdilo za voznike - nedržavljane EU, izdano na ime Fenzedin Mustafić, št. 006995-BGD21-2-2555/2009, izdajateljica OZS, leto izdaje 2009, veljavno do 22. 11. 2012. gnl-328935 Banič Mojca, Hrvaški brod 2, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 71110346, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnn-328983 Basta Lea, Staretova 19A, Kranj, študentsko izkaznico, št. 18100664, izdala Filozofska fakulteta. gng-328940 Baševska Bisera, Opekarska 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19443885, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnw-328999 Biščak Hafner Marja, Polje, Cesta XXXVIII/12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41060258, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnh-328939 Blagojević Slaviša, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028536001, izdal Cetis Celje. gnc-328919 Bogdan Kampuš s.p., Stranje 6, Šmarje pri Jelšah, potrdilo za voznika Dragana Pešterić, št. 00727/MJ64-2-4495/2010, in Ristić Radivoja, št. 007327/MJ64-2-459/2012, veljavno od 13. 10. 2011 do 20. 7. 2012, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2010, 2012. gnc-328923 Borko Karin, Godeninci 1, Središče ob Dravi, dijaško izkaznico, izdal Ceris IT d.o.o., št. 0006060935. gni-328988 Božiček Jernej, Ločica ob Savinji 135, Polzela, študentsko izkaznico, št. 21090714, izdala Fakulteta za družbene vede, v Ljubljani. gns-329003 Bregar Jaka, Sevno 44, Primskovo, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnl-328985 Bremšak Blaž, Bizantova cesta 29, Medvode, službeno izkaznico, št. 101496, izdalo Ministrstvo za notranje zadeve. gni-328917 Buzadžić Sabrina, Regentova ulica 4, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0011855, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-482 Črepinšek Jure, Pepelno 32, Šmartno v Rožni dolini, študentsko izkaznico, št. 41110231, izdala Univerza v Ljubljani. gnv-328950 Detečnik Tanja, Šentjanž 115, Šentjanž pri Dravogradu, študentsko izkaznico, št. 32080113, izdala NTF, Univerza v Ljubljani, Oddelek za tekstil. gnf-328941 Drobnič Neža, Komarijska pot 15, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 32011099, izdala NTF – Oddelek za tekstilstvo, Univerza v Ljubljani. gnu-328951 Erman Tilen, Sostrska cesta 15d, Ljubljana - Dobrunje, študentsko izkaznico, št. 19488528, izdala Ekonomska fakulteta. gnw-328924 Franc Zadravec s.p., Šentjanž pri Dravogradu 31, Šentjanž pri Dravogradu, licenco, št. 011375/003, za vozilo CAPTIVA 2.0, registrska številka SG D9-684. gnq-328930 GASTIN d.o.o., Brkinska ulica 11, Koper - Capodistria, licenco za vozilo IVECO STRALIS AS440S50T, št. GE004767/05160, reg. št. KP-RK-160. gny-328922 Gerčer Katja, Ulica Alme Karlin 3, Celje, študentsko izkaznico, št. 41110236, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gno-328957 Goličnik Franc, Parižlje 140, Braslovče, voznikovo kartico, številka 1070500029835000, izdajatelj Cetis d.d. gnz-328996 Goriše Eva, Rozmanova 24I, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 01008518, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gng-328815 Gregl Nives, Hudi Kot 83, Ribnica na Pohorju, študentsko izkaznico, št. F0009966, izdala Univerza v Mariboru. gnb-328945 Gruden Luka, Preglov trg 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64070097, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gni-328963 Grudnik Jasmina, Gaberke 272, Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 42009067, izdala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. gnk-328961 Hočevar Mihaela, Mihovica 2, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 19377698, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnb-328970 Horvat Rok, Ulica Šercerjeve brigade 5, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1041107, izdala FERI Maribor. m-451 Hribar Špela, Aljaževa ulica 9, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19453463, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-329004 Ilešič Boris, Zg. Duplek 117 I, Spodnji Duplek, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006271010, izdal Cetis Celje. m-479 Jerala Urša, Poljska pot 9, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 81673993, izdala EPF Maribor. m-528 Jerman Jure, Benčičeva ulica 2A, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 27005745, izdala Fakulteta za matematiko. gnd-328993 Jože Piškur s.p., Gustinčičeva ulica 1, Ljubljana Šmartno, licenco Skupnosti, št. 006933/001, za vozilo TAM 130 T 11 B, z registrsko oznako LJ J6-169. gnd-328947 K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribinci 2, Adlešiči, dovolilnice za prevoz v tujino: Rusija, št. 1144103, Rusija, št. 1143595, Rusija, št. 1143703, in Ukrajina, št. 2579573, izdala Obrtna zbornica Slovenije, leta 2012. gnm-328813 Kepic Tatjana, Dragomelj 12, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnn-328908 Kitanovski Filip, Dunajska 104, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19490341, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnm-328984 Kobale Boštjan, Zg. Ložnica 69, Zgornja Ložnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001272001, izdal Cetis Celje. gns-328903 Kolar Tina, Dvorakova 10, Maribor, študentsko izkaznico, št. 1006531, izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-508 Košir Ana, Gradnikova 13, Radovljica, študentsko izkaznico, izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana, Univerza v Ljubljani. gnb-328995 Krajnc Jan, Drvarska pot 32, Lovrenc na Pohorju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v Mariboru, št. 0006000729. m-492 Kranjec Eva, Križevci 2a, Križevci pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št. F0011194, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-481 Mederal Katja, Dragomer, Na Grivi 25, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 41070235, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnj-328987 Migalič Branka, Dragatuš 37/a, Dragatuš, študentsko izkaznico, št. 04041249, izdala Fakulteta za upravno v Ljubljani. gny-328997 MIKRO TIM d.o.o., Limbuška cesta 114, Maribor, taxi nalepki za vozili, z registrsko številko MB FC-052 in MB ZJ-193. gnk-328936 Milan Pušljar s.p., Škrjanče 4, Ivančna Gorica, licenco, številka 007485/003, za vozilo SCANIA, registrska številka LJ 63-8MN. gnl-328960 Mitić Vesna, Planina pri Sevnici 76, Planina pri Sevnici, študentsko izkaznico, št. 18080551, izdala Filozofska fakulteta. gni-328938 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000726001, izdana na ime Miha Bertoncelj, Spodnji Plavž 19, 4270 Jesenice, izdajatelj Cetis d.d. gne-328942 Novak Tilen, Mladinska ulica 59, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19417221, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnk-328986 Orehek Špela, Cesta borcev 5a, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 21100408, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. gnt-328977 Ovsenik Rok, Pleteršnikova ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080181, izdala Medicinska fakulteta. gnz-328925 Papič Laura, Vevška cesta 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41060267, izdala Medicinska fakulteta. gnt-328927 Peterka Marko, Mota 15, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. E 5008487, izdala FERI Maribor. m-527 Petrović Vilijam, Glem 23, Marezige, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023168000, izdal Cetis d.d. gnm-328934 Pisnik Andrej, Srparska pot 19, Lovrenc na Pohorju, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014241000, izdal Cetis Celje. m-445 Planinc Tajda, Brezova pot 1, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 11070164, izdala Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnp-328906 Pristavec Ajda, Ellerjeva 7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnz-328946 Reherman Manja, Ljubljanska cesta 25, Velenje, študentsko izkaznico, št. 40091014, izdala Visoka šola za storitve. gns-328928 Rijavec Katja, Ulica Marija Kogoja 20, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 18110819, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnf-328991 SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, Idrija, licenco, številka 0004040/00585/530/006, za vozilo M.A.N.18.284 LK, registrska številka GO-J6-869. gno-328982 Stanković Ana, Lesno Brdo 44, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 22110143, izdala Fakultata za šport v Ljubljani. gnn-328962 Starkl Katarina, Cesta na Brdo 57, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31260076, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnu-329001 Sukič Matej, Na Logu 13a, Ankaran - Ankarano, študentsko izkaznico, št. 19407291, izdala Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. gnq-328909 Sušić Mladen, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024183002, izdal Cetis Celje. gnb-328920 Šauperl Rok, Staneta Severja 19, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0014874, izdala FF, Univerza v Mariboru. gnv-328975 Šegina Larisa, Dolenji Radenci 13, Adlešiči, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje (smer ekonomski tehnik). gnn-328958 Šmid Miha, Rdeči breg 8, Lovrenc na Pohorju, študentsko izkaznico, št. E1010925, izdala FERI v Mariboru. m-469 Transport Piškur Ivan s.p., Škovec 16, Velika Loka, licenco za vozilo, št. 006864/001, reg. št. NM N9-556. gne-328921 Veingerl Tatjana, Hudalesova ulica 22, Maribor, vozniško dovoljenje za voznika viličarja, št. 1492, izdal Andragoški zavod, leta 1999. m-499 VRBA d.o.o., Struževo 4, Kranj, licenco za cestni tovorni promet, št. GE003244/00914/010. gnj-328916 Vrezner Pija, Nad čreto 31, Kamnica, študentsko izkaznico, št. E 5001455, izdala FERI Maribor. m-518 Zadel Nuša, Ob potoku 32, Horjul, študentsko izkaznico, št. 41050176, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnh-328814 Zagorc Pilko Tiva, Paradišče 11, Šmarje - SAP, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET, Ljubljana. gnd-328968 Zulić Asmir, Pobeška cesta 6, Koper - Capodistria, vozno karto, številka 1070500022544000, izdajatelj Cetis d.d. gnm-328959 Žgeč Blažka, Cvetlična ulica 6, Lenart v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št. 29007737, izdala Naravoslovotehniška fakulteta, Ljubljana. gno-328907

AAA Zlata odličnost