Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2712. Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine, stran 7060.

Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11 in 47/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji sprejel
O D R E D B O
o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
1. člen
S to odredbo se določijo javne parkirne površine v Občini Škofja Loka, kjer se plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja.
2. člen
Kot javna parkirna površina, kjer je potrebno plačevati parkirnino, se določijo sledeča parkirišča:
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| Zap. št. |   Ime   | Parcele |  Št.  |  Št.  |
| parkirišča | parkirišča |      | parkirnih | plačljivih|
|      |       |      |  mest  | parkirnih |
|      |       |      |      |  mest  |
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|   103  |Štemarje   |1108/2,  |  143  |   90  |
|      |       |28/3, 29/2,|      |      |
|      |       |88/1    |      |      |
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|   106  |Zdravstveni  |139/2,   |   49  |   49  |
|      |dom (plato)  |139/4   |      |      |
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|   202  |Upravna enota |1058/10  |   20  |   20  |
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|   214  |Novi svet   |18/21   |   45  |   45  |
|      |(plato)    |      |      |      |
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|   301  |Šolski center |629/13   |   71  |   71  |
|      |zahod     |      |      |      |
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|   302  |Šolski center |629/11,  |   43  |   33  |
|      |vzhod     |629/28   |      |      |
+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
Grafični prikaz plačljivih parkirišč je podan v prilogi.
3. člen
Višina parkirnine po parkirnih conah na označenih parkirnih prostorih znaša:
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
| Zap. št. |   Ime   | Parkirna |  Višina | Začetno |
| parkirišča | parkirišča |  cona  | parkirnine| brezplačno|
|      |       |      | (EUR/uro) | parkiranje|
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|   103  |Štemarje   |  2. cona |  0,5  | 60 minut |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|   106  |Zdravstveni |  1. cona |   1   | 120 minut |
|      |dom (plato) |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|   202  |Upravna enota|  1. cona |   1   | 30 minut |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|   214  |Novi svet  |  2. cona |  0,5  | 60 minut |
|      |(plato)   |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|   301  |Šolski center|  3. cona |  0,25  | 0 minut |
|      |zahod    |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
|   302  |Šolski center|  3. cona |  0,25  | 0 minut |
|      |vzhod    |      |      |      |
+------------+-------------+------------+-----------+-----------+
4. člen
Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati).
5. člen
Na parkirnih prostorih se čas prihoda vozila označi s parkirnim listkom.
6. člen
Čas plačljivega parkiranja po posameznem dnevu:
+------------+------------+------------+------------+-----------+
| Zap. št. |  Ime   |   Čas  |   Čas  |  Čas  |
| parkirišča | parkirišča | plačljivega| plačljivega|plačljivega|
|      |      | parkiranja | parkiranja |parkiranja |
|      |      |   od   | ob sobotah |ob nedeljah|
|      |      | ponedeljka |      |  in   |
|      |      | do petka |      | praznikih |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|  103   |Štemarje  | 7.00–17.00 | 7.00–13.00 |   –   |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|  106   |Zdravstveni | 7.00–17.00 |   –   |   –   |
|      |dom (plato) |      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|  202   |Upravna   | 7.00–17.00 | 7.00–13.00 |   –   |
|      |enota    |      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|  214   |Novi svet  | 7.00–17.00 | 7.00–13.00 |   –   |
|      |(plato)   |      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|  301   |Šolski   | 7.00–17.00 |   –   |   –   |
|      |center zahod|      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|  302   |Šolski   | 7.00–17.00 |   –   |   –   |
|      |center vzhod|      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradni list RS, št. 29/11) in Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradni list RS, št. 52/11 in 74/11).
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 dalje.
Št. 371-007/2009
Škofja Loka, dne 6. septembra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.