Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Ob-4092/12 , Stran 2099
Ob-4092/12
Direktor družbe PAP Informatika inženiring Podjetje za projektivo, inženiring in intelektualne storitve, d.o.o., Ljubljana, Čepelnikova ulica 7, matična številka: 5374570000 na podlagi drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo: Edini družbenik družbe PAP Informatika inženiring Podjetje za projektivo, inženiring in intelektualne storitve, d.o.o., Ljubljana, Čepelnikova ulica 7, matična številka: 5374570000 je dne 12. 7. 2012 sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom lastnega poslovnega deleža. Osnovni kapital družbe PAP Informatika inženiring Podjetje za projektivo, inženiring in intelektualne storitve, d.o.o., Ljubljana, Čepelnikova ulica 7, matična številka: 5374570000 se zmanjša za 90.000 EUR z umikom celotnega lastnega poslovnega deleža družbe, ki predstavlja 45% delež osnovnega kapitala. Zaradi umika celotnega lastnega poslovnega deleža, se zmanjša osnovni kapital družbe, in sicer se iz dosedanjih 200.000 EUR zniža na znesek 110.000 EUR. Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom celotnega lastnega poslovnega deleža je v previsokem osnovnem kapitalu družbe, ki zaradi spremenjenih razmer na trgu, ne ustreza več dejanskemu obsegu poslovanja družbe. Z umikom lastnega poslovnega deleža družba PAP Informatika inženiring Podjetje za projektivo, inženiring in intelektualne storitve, d.o.o., izstopi iz družbe kot družbenica. Edini družbenik Ivan Pureber ima po zmanjšanju osnovnega kapitala v družbi osnovni vložek v višini 110.000 EUR, ki predstavlja 100% poslovni delež, ki je enak osnovnemu kapitalu družbe. Zakoniti zastopnik družbe poziva upnike, da se v roku 3 mesecev po zadnji objavi v Uradnem listu RS zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PAP Informatika inženiring d.o.o. direktor Samo Pureber