Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2706. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 7049.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 – popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10 in 10/12), soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09), distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|Proizvod –  |  Enota  | Cena | Dodatek na | Končna| Končna |
|storitev   |      | brez | povečanje | cena | cena z |
|       |      | DDV na| energetske | brez | DDV na |
|       |      | enoto |učinkovitosti| DDV na| enoto |
|       |      |    | na enoto* | enoto |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|Variabilni  |      |    |       |    |    |
|del:     |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|Dobavljena  | EUR/MWh  |    |       |    |    |
|toplota    |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|- stanovanjski|      |87,9645|  0,5000  |88,4645|106,1574|
|odjem     |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|– ostali   |      |87,9645|  0,5000  |88,4645|106,1574|
|odjem     |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|Fiksni del:  |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|Priključna  |EUR/kW/mesec|    |       |    |    |
|moč      |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|- stanovanjski|      | 1,5100|       | 1,5100| 1,8120 |
|odjem     |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
|– ostali   |      | 1,5100|       | 1,5100| 1,8120 |
|odjem     |      |    |       |    |    |
+--------------+------------+-------+-------------+-------+--------+
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-010/2011-DP-04, objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/11, dne 18. 11. 2011.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. septembra 2012 dalje.
Št. 00-002/2012-DP
Murska Sobota, dne 28. avgusta 2012
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.