Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

N 8/2012 Os-4005/12 , Stran 2102
N 8/2012 Os-4005/12
Okrajno sodišče v Cerknici vodi po opr. št. N 8/2012 na predlog predlagatelja Joža Zgonec, Vrhnika pri Ložu 53, 1386 Stari trg pri Ložu, ki ga zastopa odvetnik Peter Mele, Resljeva 25, Ljubljana, postopek o razglasitvi za mrtvega Ivana Avsec, RFD 3, Atkins Road Geneve, ZDA, rojenega 15. 8. 1899, v Starem trgu pri Ložu, na takratnem naslovu Vrhnika pri Ložu 23. Pogrešančev zadnji znani naslov je bil RFD 3, Atkins Road Geneve, ZDA, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Cerknica, Partizanska cesta 2A, Cerknica. O pogrešanem, razen podatka, da je v zemljiški knjigi v k.o. 1639 – Vrhnika še vedno vpisan kot lastnik parcele 133/2, 82/2, 83/1, 133/1, 133/4in 130/1, vse do celote, drugih informacij o pogrešancu ni. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Ivana Avsca, roj. 15. 8. 1899, v Starem trgu pri Ložu, z zadnjim znanim naslovom na RFD 3, Atkins Road Geneve, ZDA, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici dne 27. 8. 2012