Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

IV P 2391/2008 Os-3393/12 , Stran 2101
IV P 2391/2008 Os-3393/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnemu sodniku, v pravdni zadevi tožeče stranke: Olge Pajek, Požarnice 54, Vnanje Gorice, zoper toženo stranko: Vesno Prašnikar, Gradišče 127, Škofljica, ki jo zastopa Primož Cunder, odvetnik v Ljubljani, zaradi motenja posesti, dne 11. junija 2012 sklenilo: tožeči stranki Olgi Pajek, Požarnice 54, Vnanje Gorice, se v zadevi opr. št. IV P 2391/2008 na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Mirko Modic, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal tožečo stranko vse do takrat, dokler tožeča stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 6. 2012