Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Ob-4113/12 , Stran 2099
Ob-4113/12
Likvidacijski upravitelji družbe P in C, prodaja modnih izdelkov, d.o.o. v likvidaciji, Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja poziv: 1. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg 2012/8422 vpisalo začetek postopka redne likvidacije družbe P in C, prodaja modnih izdelkov, d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana. 2. Za likvidacijske upravitelje družbe v likvidaciji so bili s sklepom edinega družbenika z dne 13. 7. 2012 imenovani: Christian Peter Jurisch, Maik Becker, Dr. Michael Prüßner, Marcello Toscani. 3. Upniki družbe P in C, prodaja modnih izdelkov, d.o.o. v likvidaciji, Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov P in C, prodaja modnih izdelkov, d.o.o. v likvidaciji, Likvidacijski upravitelji, Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 4. Dolžniki družbe v likvidaciji se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
P in C d.o.o. v likvidaciji Likvidacijski upravitelji: Christian Peter Jurisch Maik Becker Dr. Michael Prüßner Marcello Toscani