Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Št. 120229 Ob-4100/12 , Stran 2090
Št. 120229 Ob-4100/12
Sprememba
Občina Trzin, Mengeška c. 22, 1236 Trzin, na podlagi 23. člena Odloka o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/2012) in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja spremembo javnega zbiranja ponudb za oddajo lokacij za izvajanje oglaševanja in obveščanja v najem (Uradni list RS, št. 67/12 z dne 31. 8. 2012). 1. V 11.a točki se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Izračun števila točk pri ponujeni vrednosti nadomestila za posamezno vrsto objekta in naprave za oglaševanje in obveščanje se izračuna po formuli: »ponujeno nadomestilo ponudnika/najvišje ponujeno nadomestilo izmed vseh ponudb x število točk posamezne vrste objekta in naprave.« 2. V 11. b točki se druga alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »– plakatni panoji z manjšimi površinami: do 2,8 m² na eni strani,«.
Občina Trzin