Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2713. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce, stran 7063.

Na podlagi 28. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11 in 47/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji sprejel
O D R E D B O
o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce
1. člen
2. člen Odredbe o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 33/10) se nadomesti z novim 2. členom, ki se glasi:
»Območja za pešce so:
– Mestni trg,
– Cankarjev trg,
– Blaževa ulica (do h.š. 3E) in
– Klobovsova ulica.
Obseg območij za pešce je določen v posebnem delu – grafičnem prikazu, ki je sestavni del te odredbe.«
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 dalje.
Št. 371-007/2009
Škofja Loka, dne 6. septembra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.