Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2168. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2169. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
2171. Dopolnitev liste izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
2172. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za razvoj Lipniške doline

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2173. Sklep o spremembah in dopolnitvah liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
2174. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
2175. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. 10. 2007 do 26. 2. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
2176. Seznam zdravil, katerih odločbe so prenehale veljati zaradi spremembe dovoljenja za promet
2177. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 6. 10. 2007 do 26. 2. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
2178. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
2179. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto, in ne smejo biti več v prometu
2180. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 11. 10. 2007 do 29. 2. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet

OBČINE

Dobje

2181. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2008

Dobrepolje

2182. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave Lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje

Dolenjske Toplice

2183. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »stanovanjsko naselje Cviblje« v Dolenjskih Toplicah

Gornji Petrovci

2184. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci

Kranj

2185. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
2186. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
2187. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
2188. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj

Log-Dragomer

2189. Odlok o predkupni pravici Občine Log - Dragomer
2190. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer

Majšperk

2191. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
2192. Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk
2193. Sklep o višini plačila za govornika na pokopališčih
2194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

2195. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
2196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2008
2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
2199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
2200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna

Rogaška Slatina

2202. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina

Rogatec

2204. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Rogatec

Tabor

2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor
2206. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor

Trebnje

2207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje

POPRAVKI

2208. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-B)

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti