Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5687.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 15. redni seji dne 15. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parceli št. 959/1 v izmeri 612 m2 in 959/5 v izmeri 251 m2, ki sta v zemljiški knjigi vpisani v ZKV, št. 423, k.o. Janški Vrh.
II.
Nepremičnini, ki sta navedeni v I. točki tega sklepa, prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta iz ZKV, št. 423, k.o. Janški Vrh, in se vpišeta v isti k.o. v ZKV, št. 429, kjer je že vknjižena lastninska pravica na ime pravne osebe Občine Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-7/2008-2
Majšperk, dne 15. maja 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.