Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2174. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, stran 5519.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) je svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke na 7. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
1. člen
(1) S tem sklepom se določi seznam medsebojno zamenljivih zdravil.
(2) V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji na dan 6. marca 2008, oziroma so v prometu na podlagi 50. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06; v nadaljnjem besedilu: zakon) in ki glede primernosti za medsebojno zamenjavo znotraj skupin ustrezajo zahtevam prvega odstavka 16. člena zakona in štirinajste alinee 2. člena Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 59/03 in 114/03).
(3) Skupine zdravil iz prejšnjega odstavka so poimenovane z nelastniškim (generičnim) imenom zdravila, jakostjo in farmacevtsko obliko.
2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list RS, št. 124/07).
4. člen
Ta sklep začne veljati 13. junija 2008.
Št. 00-34/2008-1
Ljubljana, dne 25. marca 2008
EVA 2008-2711-0051
Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec., l.r.
Predsednica sveta