Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2184. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci, stran 5672.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.16/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 7. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 16. redni seji dne 9. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci
1. člen
Enote imajo zaradi kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostnozgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Gornji Petrovci, zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:
Arheološki spomeniki
Evidenčna številka                      
dediščine                          
(v nadaljevanju EŠD)    16912              
Ime enote:         Križevci – Gomila        
Vrsta spomenika:      arheološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          KRIŽEVCI             
Lokacija:          Parc. št.: 7004 del, 7005/1 del, 
              k.o. Križevci.          
Utemeljitev         Nepoškodovana, z grmičevjem   
razglasitve:        porasla in časovno neopredeljena 
              gomila z višino 2 metra in    
              premerom 13 metrov. Na gomili  
              raste visok hrast.        
Opis varstvenega režima:  Varstveni režim določa:     
              – varovanje arheoloških ostalin 
              v zemljiščih in v prostoru kot  
              vira človekove preteklosti in  
              kot sredstva za arheološko,   
              zgodovinsko in znanstveno    
              proučevanje;           
              – zemljišča se ohranjajo v    
              obstoječem stanju;        
              – v zemljišča se posega le    
              izjemoma, in sicer v procesu   
              znanstvenega proučevanja in/ali 
              v primeru druge javne koristi,  
              če so izčrpane vse druge     
              prostorske možnosti umestitve  
              objektov javnega interesa;    
              – v takšnem primeru je potrebno 
              zagotoviti predhodno zaščitno  
              izkopavanje s pridobitvijo    
              popolnega najdiščnega arhiva in 
              njegovo obdelavo;        
              – v primeru odkritja kvalitetno 
              ohranjenih in za širši prostor  
              kulturno izpovednih ostalin, je 
              le-te potrebno prezentirati »in 
              situ« in jih primerno vključiti 
              v okolje ter v turistično    
              promocijo kraja;         
              – za vse navedene morebitne   
              posege v zemljišča, ki vsebujejo 
              arheološke ostaline       
              prazgodovinske naselbine, v   
              njihove dele ter za posege v   
              neposredni okolici, je potrebno 
              v skladu z zakonom o varstvu   
              kulturne dediščine predhodno   
              pridobiti ustrezne        
              kulturnovarstvene akte pristojne 
              strokovne službe za varstvo   
              nepremične kulturne dediščine.  
Merilo:           M 1 : 2 500           
 
EŠD:            13688              
Ime enote:         Križevci – Gomila Pocerovje   
Vrsta spomenika:      arheološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          KRIŽEVCI             
Lokacija:          Parc. št.: 4365, k.o. Križevci. 
Utemeljitev         Južno od ledine Stara cerkev,  
razglasitve:        leži v gozdu ob jezeru z     
              grmičevjem porasla 2 metra    
              visoka gomila, s premerom 15   
              metrov. Po pripovedovanju je   
              bilo v bližini še več gomil, ki 
              pa so bile neznano kdaj     
              prekopane.            
Opis varstvenega režima:  Varstveni režim določa:     
              – varovanje arheoloških ostalin 
              v zemljiščih in v prostoru kot  
              vira človekove preteklosti in  
              kot sredstva za arheološko,   
              zgodovinsko in znanstveno    
              proučevanje;           
              – zemljišča se ohranjajo v    
              obstoječem stanju;        
              – v zemljišča se posega le    
              izjemoma, in sicer v procesu   
              znanstvenega proučevanja in/ali 
              v primeru druge javne koristi,  
              če so izčrpane vse druge     
              prostorske možnosti umestitve  
              objektov javnega interesa;    
              – v takšnem primeru je potrebno 
              zagotoviti predhodno zaščitno  
              izkopavanje s pridobitvijo    
              popolnega najdiščnega arhiva in 
              njegovo obdelavo;        
              – v primeru odkritja kvalitetno 
              ohranjenih in za širši prostor  
              kulturno izpovednih ostalin, je 
              le-te potrebno prezentirati »in 
              situ« in jih primerno vključiti 
              v okolje ter v turistično    
              promocijo kraja;         
              – za vse navedene morebitne   
              posege v zemljišča, ki vsebujejo 
              arheološke ostaline       
              prazgodovinske naselbine, v   
              njihove dele ter za posege v   
              neposredni okolici, je potrebno 
              v skladu z zakonom o varstvu   
              kulturne dediščine predhodno   
              pridobiti ustrezne        
              kulturnovarstvene akte pristojne 
              strokovne službe za varstvo   
              nepremične kulturne dediščine.  
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            9863               
Ime enote:         Križevci – Gomila pri Stari   
              cerkvi              
Vrsta spomenika:      arheološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          KRIŽEVCI             
Lokacija:          Parc. št.: 8702, k.o. Križevci. 
Utemeljitev         Severno od jezera na travniški  
razglasitve:        površini, ki se zarašča, leži  
              manjša, do 0,5 metra visoka in s 
              premerom 8 metrov, časovno    
              neopredeljena gomila.      
Opis varstvenega      Varstveni režim določa:     
režima:                           
              – varovanje arheoloških ostalin 
              v zemljiščih in v prostoru kot  
              vira človekove preteklosti in  
              kot sredstva za arheološko,   
              zgodovinsko in znanstveno    
              proučevanje;           
              – zemljišča se ohranjajo v    
              obstoječem stanju, kmetijske   
              površine se obdelujejo s čim   
              plitvejšim oranjem in čim manjšo 
              uporabo kemijskih sredstev    
              – priporočljiva je ekološka   
              kmetijska pridelava;       
              – v zemljišča se posega le    
              izjemoma, in sicer v procesu   
              znanstvenega proučevanja in/ali 
              v primeru druge javne koristi,  
              če so izčrpane vse druge     
              prostorske možnosti umestitve  
              objektov javnega interesa;    
              – v takšnem primeru je potrebno 
              zagotoviti predhodno zaščitno  
              izkopavanje s pridobitvijo    
              popolnega najdiščnega arhiva in 
              njegovo obdelavo;        
              – v primeru odkritja kvalitetno 
              ohranjenih in za širši prostor  
              kulturno izpovednih ostalin, je 
              le-te potrebno prezentirati »in 
              situ« in jih primerno vključiti 
              v okolje ter v turistično    
              promocijo kraja;         
              – za vse navedene morebitne   
              posege v zemljišča, ki vsebujejo 
              arheološke ostaline       
              prazgodovinske naselbine, v   
              njihove dele ter za posege v   
              neposredni okolici, je potrebno 
              v skladu z zakonom o varstvu   
              kulturne dediščine predhodno   
              pridobiti ustrezne        
              kulturnovarstvene akte pristojne 
              strokovne službe za varstvo   
              nepremične kulturne dediščine.  
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            13690              
Ime enote:         Križevci – Gomilno grobišče   
              Kamenek II            
Vrsta spomenika:      arheološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          KRIŽEVCI             
Lokacija:          Parc. št.: 7025, 7026, k.o.   
              Križevci.            
Utemeljitev         Na travniku sta še danes, do 0,5 
razglasitve:        metra visoki, ohranjeni gomili s 
              premerom do 21 metrov. Časovno  
              neopredeljeni gomili so domačini 
              že pred leti delno izravnali.  
Opis varstvenega      Varstveni režim določa:     
režima:                           
              – varovanje arheoloških ostalin 
              v zemljiščih in v prostoru kot  
              vira človekove preteklosti in  
              kot sredstva za arheološko,   
              zgodovinsko in znanstveno    
              proučevanje;           
              – zemljišča se ohranjajo v    
              obstoječem stanju, kmetijske   
              površine se obdelujejo s čim   
              plitvejšim oranjem in čim manjšo 
              uporabo kemijskih sredstev    
              – priporočljiva je ekološka   
              kmetijska pridelava;       
              – v zemljišča se posega le    
              izjemoma, in sicer v procesu   
              znanstvenega proučevanja in/ali 
              v primeru druge javne koristi,  
              če so izčrpane vse druge     
              prostorske možnosti umestitve  
              objektov javnega interesa;    
              – v takšnem primeru je potrebno 
              zagotoviti predhodno zaščitno  
              izkopavanje s pridobitvijo    
              popolnega najdiščnega arhiva in 
              njegovo obdelavo;        
              – v primeru odkritja kvalitetno 
              ohranjenih in za širši prostor  
              kulturno izpovednih ostalin, je 
              le-te potrebno prezentirati »in 
              situ« in jih primerno vključiti 
              v okolje ter v turistično    
              promocijo kraja;         
              – za vse navedene morebitne   
              posege v zemljišča, ki vsebujejo 
              arheološke ostaline       
              prazgodovinske naselbine, v   
              njihove dele ter za posege v   
              neposredni okolici, je potrebno 
              v skladu z zakonom o varstvu   
              kulturne dediščine predhodno   
              pridobiti ustrezne        
              kulturnovarstvene akte pristojne 
              strokovne službe za varstvo   
              nepremične kulturne dediščine.  
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            13689              
Ime enote:         Križevci – Gomilno grobišče   
              Osišče              
Vrsta spomenika:      arheološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          KRIŽEVCI             
Lokacija:          Parc. št.: 7085, 7259, k.o.   
              Križevci.            
Utemeljitev         Jugozahodno od vasi Križevci je 
razglasitve:        v gozdu z ledinskim imenom    
              Osišče v vrsti pet, časovno   
              neopredeljenih gomil. V višino  
              merijo do 1 metra in imajo    
              premere 11 do 12 metrov.     
Opis varstvenega      Varstveni režim določa:     
režima:                           
              – varovanje arheoloških ostalin 
              v zemljiščih in v prostoru kot  
              vira človekove preteklosti in  
              kot sredstva za arheološko,   
              zgodovinsko in znanstveno    
              proučevanje;           
              – zemljišča se ohranjajo v    
              obstoječem stanju;        
              – v zemljišča se posega le    
              izjemoma in sicer v procesu   
              znanstvenega proučevanja in/ali 
              v primeru druge javne koristi,  
              če so izčrpane vse druge     
              prostorske možnosti umestitve  
              objektov javnega interesa;    
              – v takšnem primeru je potrebno 
              zagotoviti predhodno zaščitno  
              izkopavanje s pridobitvijo    
              popolnega najdiščnega arhiva in 
              njegovo obdelavo;        
              – v primeru odkritja kvalitetno 
              ohranjenih in za širši prostor  
              kulturno izpovednih ostalin, je 
              le-te potrebno prezentirati »in 
              situ« in jih primerno vključiti 
              v okolje ter v turistično    
              promocijo kraja;         
              – za vse navedene morebitne   
              posege v zemljišča, ki vsebujejo 
              arheološke ostaline       
              prazgodovinske naselbine, v   
              njihove dele ter za posege v   
              neposredni okolici, je potrebno 
              v skladu z zakonom o varstvu   
              kulturne dediščine predhodno   
              pridobiti ustrezne        
              kulturnovarstvene akte pristojne 
              strokovne službe za varstvo   
              nepremične kulturne dediščine.  
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            6772               
Ime enote:         Lucova – Prazgodovinska     
              naselbina Žgalina        
Vrsta spomenika:      arheološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          LUCOVA              
Lokacija:          Parc. št.: 643, 644, 645, 646,  
              647, 648, 649, 650, k.o. Lucova. 
Utemeljitev         Na platoju nad vasjo z ledinskim 
razglasitve:        imenom Žgalina so sondiranja   
              Pokrajinskega muzeja Murska   
              Sobota leta 1988 na njivi    
              zasledila do 60 cm debelo    
              kulturno plast iz        
              prazgodovinskega obdobja.    
Opis varstvenega      Varstveni režim določa:     
režima:                           
              – varovanje arheoloških ostalin 
              v zemljiščih in v prostoru kot  
              vira človekove preteklosti in  
              kot sredstva za arheološko,   
              zgodovinsko in znanstveno    
              proučevanje;           
              – zemljišča se ohranjajo v    
              obstoječem stanju, kmetijske   
              površine se obdelujejo s čim   
              plitvejšim oranjem in čim manjšo 
              uporabo kemijskih sredstev    
              – priporočljiva je ekološka   
              kmetijska pridelava;       
              – v zemljišča se posega le    
              izjemoma, in sicer v procesu   
              znanstvenega proučevanja in/ali 
              v primeru druge javne koristi,  
              če so izčrpane vse druge     
              prostorske možnosti umestitve  
              objektov javnega interesa;    
              – v takšnem primeru je potrebno 
              zagotoviti predhodno zaščitno  
              izkopavanje s pridobitvijo    
              popolnega najdiščnega arhiva in 
              njegovo obdelavo;        
              – v primeru odkritja kvalitetno 
              ohranjenih in za širši prostor  
              kulturno izpovednih ostalin, je 
              le-te potrebno prezentirati »in 
              situ« in jih primerno vključiti 
              v okolje ter v turistično    
              promocijo kraja;         
              – za vse navedene morebitne   
              posege v zemljišča, ki vsebujejo 
              arheološke ostaline       
              prazgodovinske naselbine, v   
              njihove dele ter za posege v   
              neposredni okolici, je potrebno 
              v skladu z zakonom o varstvu   
              kulturne dediščine predhodno   
              pridobiti ustrezne        
              kulturnovarstvene akte pristojne 
              strokovne službe za varstvo   
              nepremične kulturne dediščine.  
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            6785               
Ime enote:         Ženavlje – Gomila        
Vrsta spomenika:      arheološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          ŽENAVLJE             
Lokacija:          Parc. št.: 671 del, 672 del, 676 
              del, k.o. Ženavlje.       
Utemeljitev         Na travniku in deloma gozdni   
razglasitve:        površini, južno od vasi, leži  
              časovno neopredeljena gomila, z 
              višino okoli 2 metra in premerom 
              22 x 18 metrov. Nepoškodovana  
              gomila ima vrh deloma sploščen. 
Opis varstvenega      Varstveni režim določa:     
režima:                           
              – varovanje arheoloških ostalin 
              v zemljiščih in v prostoru kot  
              vira človekove preteklosti in  
              kot sredstva za arheološko,   
              zgodovinsko in znanstveno    
              proučevanje;           
              – zemljišča se ohranjajo v    
              obstoječem stanju, kmetijske   
              površine se obdelujejo s čim   
              plitvejšim oranjem in čim manjšo 
              uporabo kemijskih sredstev    
              – priporočljiva je ekološka   
              kmetijska pridelava;       
              – v zemljišča se posega le    
              izjemoma, in sicer v procesu   
              znanstvenega proučevanja in/ali 
              v primeru druge javne koristi,  
              če so izčrpane vse druge     
              prostorske možnosti umestitve  
              objektov javnega interesa;    
              – v takšnem primeru je potrebno 
              zagotoviti predhodno zaščitno  
              izkopavanje s pridobitvijo    
              popolnega najdiščnega arhiva in 
              njegovo obdelavo;        
              – v primeru odkritja kvalitetno 
              ohranjenih in za širši prostor  
              kulturno izpovednih ostalin, je 
              le-te potrebno prezentirati »in 
              situ« in jih primerno vključiti 
              v okolje ter v turistično    
              promocijo kraja;         
              – za vse navedene morebitne   
              posege v zemljišča, ki vsebujejo 
              arheološke ostaline       
              prazgodovinske naselbine, v   
              njihove dele ter za posege v   
              neposredni okolici, je potrebno 
              v skladu z zakonom o varstvu   
              kulturne dediščine predhodno   
              pridobiti ustrezne        
              kulturnovarstvene akte pristojne 
              strokovne službe za varstvo   
              nepremične kulturne dediščine.  
Merilo:           M 1 : 2500            
 
Etnološki spomeniki
EŠD:            18169              
Ime enote:         Boreča – Zvonik         
Vrsta spomenika:      etnološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          BOREČA              
Lokacija:          Parc. št.: 671 del, k.o. Boreča. 
Utemeljitev         Na obrobju vasi, na pobočju nad 
razglasitve:        lokalno cesto, stoji zidan    
              zvonik pravokotnega tlorisa iz  
              leta 1934. Spodnji zidani del  
              pokriva štirikapnica, ki jo na  
              vrhu zaključuje leseno odprto  
              ohišje z zvonom. Zidani del je v 
              celoti neometan. V notranjost  
              zvonika vodijo novejša lesena,  
              delno zastekljena vrata.     
              Evangeličanski zvonik      
              predstavlja del nepogrešljive  
              stavbne dediščine, ki daje    
              svojstven pečat kulturni krajini 
              Goričkega. Kot tak na svojstven 
              način izpričuje način življenja 
              evangeličanske skupnosti, tako z 
              materialnega, duhovnega kot   
              socialnega vidika.        
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje etnoloških,     
              arhitekturnih in krajinskih   
              vrednot v celoti, v njihovi   
              izvirnosti in neokrnjenosti;   
              – posebno varovanje zunanjosti  
              objekta, njegove gradbene    
              substance, posamezne       
              arhitekturne detajle, tlorisne  
              zasnove, notranje opreme in   
              vplivnega območja;        
              – prepoved vseh posegov v tloris 
              in gabarite stavbe, stavbne   
              člene, razen vzdrževalnih    
              posegov;             
              – strokovno vzdrževanje in    
              obnavljanje vseh neokrnjenih   
              prvin spomenika po načelu    
              ohranjanja originala;      
              – prepoved postavljanja nosilcev 
              infrastrukture in reklam.    
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi kulturnih in 
              krajinskih vrednot;       
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – predstavitvi kulturnih vrednot 
              spomenika »in situ«, tisku in  
              drugim medijem;         
              – učno-demonstracijskemu delu;  
              – znanstveno-raziskovalnemu   
              delu.              
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            27849              
Ime enote:         Ženavlje – Kolarni        
Vrsta spomenika:      etnološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          ŽENAVLJE             
Ulica:           Ženavlje             
Hišna številka:       5                
Lokacija:          Parc. št.: 1171, 1173 del, k.o. 
              Ženavlje.            
Utemeljitev         Stanovanjska hiša nekdanjega   
razglasitve:        kolarja je bila grajena leta   
              1902. Celotno ostenje je iz   
              butane ilovice. Pokriva jo    
              dvokapnica s tedaj značilno   
              strešno kritino eternit.     
              Ohranila je celotno prvotno   
              tlorisno zasnovo, ki razen    
              stanovanjskega dela vključuje  
              tudi prostor za shranjevanje   
              pridelkov. Hiša je deloma    
              podkletena. Vso stavbno     
              pohištvo, okna in vrata, je v  
              celoti ohranjeno. Manjša okna so 
              dvokrilna z značilno delitvijo  
              kril na tri polja. Ščitijo jih  
              lamelne naoknice. Vrata v    
              »velko« hišo so ohranila vse   
              detajle mizarske mojstrovine.  
              Prav tako je ohranjeno celotno  
              vratno okovje. Vsi prostori   
              bivalnega dela hiše so dostopni 
              s » trnaca«, zunanjega hodnika  
              pod napuščem.          
              Gre za edinstven primer še    
              ohranjenega tipa stavbne     
              dediščine, ki na svojstven način 
              izpričuje materialni, bivanjski 
              vidik načina življenja manjšega 
              kmeta in kolarja.        
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje etnoloških,     
              arhitekturnih in krajinskih   
              vrednot v celoti, v njihovi   
              izvirnosti in neokrnjenosti;   
              – posebno varovanje zunanjosti  
              objekta, njegove gradbene    
              substance, posamezne       
              arhitekturne detajle, tlorisne  
              zasnove, notranje opreme in   
              vplivnega območja;        
              – prepoved vseh posegov v tloris 
              in gabarite stavbe, stavbne   
              člene, razen vzdrževalnih    
              posegov;             
              – strokovno vzdrževanje in    
              obnavljanje vseh neokrnjenih   
              prvin spomenika po načelu    
              ohranjanja originala;      
              – prepoved postavljanja nosilcev 
              infrastrukture in reklam.    
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi kulturnih in 
              krajinskih vrednot;       
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – predstavitvi kulturnih vrednot 
              spomenika »in situ«, tisku in  
              drugim medijem;         
              – učno-demonstracijskemu delu;  
              – znanstveno-raziskovalnemu   
              delu.              
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            24848              
Ime enote:         Ženavlje – Kovačnica pri     
              Tkalcinih            
Vrsta spomenika:      etnološki            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          ŽENAVLJE             
Ulica:           Ženavlje             
Hišna številka:       1                
Lokacija:          Parc. št.: 1152 del, k.o.    
              Ženavlje.            
Utemeljitev         Na začetku raztegnjene vasi   
razglasitve:        stoji manjša kmetija, ki v    
              osnovi datira iz druge polovice 
              19. stoletja. Novejšega datuma  
              je kovačnica, in sicer iz leta  
              1934, ki je ohranila vse     
              primarne značilnosti tovrstnega 
              stavbnega tipa, tako v tlorisni 
              kot zunanji zasnovi. Gre za   
              manjšo pritlično stavbo pokrito 
              z opečno dvokapnico. Ostenje je 
              iz butane ilovice, le peč v   
              notranjosti je zidana iz opeke. 
              Notranjost kovačnice       
              osvetljujeta dve večji leseni  
              dvokrilni okni z delitvijo kril 
              na posamezna polja, ki ju    
              ščitijo lesene polne naoknice.  
              V notranjosti se je ohranil   
              celoten prvotni inventar     
              kovačnice.            
              Gre za edinstven primer tovrstne 
              stavbne dediščine, kjer se je  
              odvijala določena dejavnost, ne 
              toliko na obrtni ravni, kot v  
              okviru delovanja znotraj     
              kmetije.             
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje etnoloških,     
              arhitekturnih in krajinskih   
              vrednot v celoti, v njihovi   
              izvirnosti in neokrnjenosti;   
              – posebno varovanje zunanjosti  
              objekta, njegove gradbene    
              substance, posamezne       
              arhitekturne detajle, tlorisne  
              zasnove, notranje opreme in   
              vplivnega območja;        
              – prepoved vseh posegov v tloris 
              in gabarite stavbe, stavbne   
              člene, razen vzdrževalnih    
              posegov;             
              – strokovno vzdrževanje in    
              obnavljanje vseh neokrnjenih   
              prvin spomenika po načelu    
              ohranjanja originala;      
              – prepoved postavljanja nosilcev 
              infrastrukture in reklam.    
Zavarovano območje je    – trajni ohranitvi kulturnih in 
namenjeno:         krajinskih vrednot;       
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – predstavitvi kulturnih vrednot 
              spomenika »in situ«, tisku in  
              drugim medijem;         
              – učno-demonstracijskemu delu;  
              – znanstveno-raziskovalnemu   
              delu.              
Merilo:           M 1 : 2500            
 
Umetnostnozgodovinski spomeniki
EŠD:            2998               
Ime enote:         Boreča – Cerkev sv. Ane     
Vrsta spomenika:      umetnostni            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          BOREČA              
Lokacija:          Parc. št.: 1198, k.o. Boreča.  
Utemeljitev         Cerkev sv. Ane je lep primer   
razglasitve:        poznogotske sakralne arhitekture 
              iz leta 1521, ki stoji na    
              pokopališču na jasi sredi gozda. 
              Cerkev sestavljata sorazmerno  
              visoka pravokotna ladja in    
              nekoliko nižji in ožji      
              poligonalno zaključeni      
              prezbiterij. Zahodna fasada se  
              zaključuje s trapezastim čelom, 
              nad katerim je leseni zvonik.  
              Prezbiterij členijo oporniki. V 
              ladjo vodita poznogotska kamnita 
              portala v zahodni in južni    
              steni. Velika okna so šilasto  
              zaključena. Nad vhodom zahodne  
              fasade je rozeta in nad njo dve 
              manjši okrogli okni. Stavbo   
              obteka gotski talni zidec. Nad  
              konzolnih gotskim portalom    
              zahodne fasade z žlebastim    
              profilom je v ščitku grb z    
              letnico 1521. Notranjščina je  
              bila leta 1739 barokizirana,   
              oprema cerkve je neogotska.   
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje kulturnih,      
              umetnostnih, arhitekturnih,   
              likovnih ter ambientalnih    
              vrednot v celoti, njihovi    
              izvirnosti in neokrnjenosti ter 
              varovanje vseh vedut na     
              spomenik;            
              – podrejanje vsake rabe in vseh 
              posegov v spomenik ohranjanju in 
              varovanju spomeniških lastnosti; 
              – prepoved predelav vseh     
              likovnih in stavbnih prvin, ki  
              so ovrednotene kot del      
              spomenika;            
              – prepoved vseh posegov v plasti 
              spomenika, razen pooblaščenim  
              osebam, s predhodnim pisnim   
              soglasjem pristojnega zavoda za 
              varstvo kulturne dediščine;   
              – prepoved vseh posegov v    
              zaščitene tlorise, gabarite   
              stavb, arhitekturne člene, razen 
              vzdrževalnih posegov;      
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno infrastrukturo ter   
              nosilci reklam.         
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi dosedanje   
              namembnosti ter ohranitvi    
              kulturnih, arhitekturnih,    
              urbanističnih, likovnih,     
              zgodovinskih in krajinskih    
              vrednot;             
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – predstavitvi kulturnih vrednot 
              spomenika »in situ«, tisku in  
              drugih medijih;         
              – učno-demonstracijskem delu;  
              – znanstveno raziskovalnem delu. 
Opis vplivnega območja   Parc. št.: 1194, 1196, 1197,   
spomenika:         1199, 1201, 1202, 1203, 1204,  
              1622 del, k.o. Boreča.      
Opis varstvenega režima za V vplivnem območju spomenika ni 
vplivno območje:      dovoljena gradnja objektov in  
              izvajanja posegov, ki bi lahko  
              imeli neposreden ali posreden  
              negativni vpliv na kulturno   
              funkcijo ter vidno in      
              doživljajsko privlačnost     
              kulturnega spomenika.      
Merilo:           M 1 : 2500            
EŠD:            2997               
Ime enote:         Gornji Petrovci – Cerkev sv.   
              Trojice             
Vrsta spomenika:      umetnostni            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          GORNJI PETROVCI         
Lokacija:          Parc. št.: 729, 730, 731, k.o.  
              Gornji Petrovci.         
Utemeljitev         Cerkev na vrhu hriba predstavlja 
razglasitve:        kvalitetno prostorsko dominanto 
              v zaselku Gornji Petrovci.    
              Zaradi lege v neokrnjeni naravi 
              med griči je pogled na cerkvico 
              še posebno doživetje.      
              Sestavljajo jo masivni zahodni  
              zvonik, kratka in široka ter   
              naknadno nadzidana romanska   
              ladja in od ladje širši     
              prostoren gotski prezbiterij, ki 
              ga na vseh straneh podpirajo   
              stopnjevani oporniki. Na severni 
              strani prezbiterija je      
              zakristija. V južni steni ladje 
              je med dvema baročnima oknoma  
              romanska lijakasta okenska    
              odprtina. Južno fasado      
              prezbiterija členita šilasta   
              gotska kamnoseško izdelana    
              bifora in ožje gotsko okno ter  
              šilasto zaključeni gotski    
              portal, skozi katerega vstopamo 
              v prezbiterij. Vzhodno os    
              prezbiterija členi še eno    
              kamnoseško izdelano okno, ki ga 
              krogovičje deli v biforo.    
              Zahodno steno zakristije členi  
              pravokotno oblikovano gotsko   
              okence s stopnjevanim lijakasto 
              poglobljenim ostenjem. Severna  
              stena ladje je po vseh pravilih 
              romanske arhitekture nečlenjena. 
              Masiven in čokat zvonik na    
              zahodu ima polkrožne line za   
              zvonove in pločevinasto streho. 
              V cerkev stopamo skozi masivni  
              zvonik v ozko in kratko ladjo z 
              zidanim korom na zahodu. Ladja z 
              ravnim stropom je od       
              prezbiterija ločena s šilastim  
              gotskim slavolokom. Od ladje   
              širši prezbiterij krasi mrežasti 
              obok, ki se nadaljuje v zvezdni 
              obok. Neenakomeren valovit omet 
              prezbiterija daje slutiti, da so 
              pod sekundarnimi ometi še    
              ohranjeni primarni gotski ometi. 
              Čeprav je petrovska cerkev sv.  
              Trojice ali po domače Nedela v  
              nam znanih virih prvič arhivsko 
              izpričana šele leta 1627, nam  
              romanska zidava ladje in     
              romanska lijakasto poglobljena  
              lina postavljata gradnjo vsaj v 
              13. stoletje. Pred odkritjem   
              romanske faze cerkve leta 1971  
              sta nam o starejšem datumu    
              cerkve govorila tudi starost   
              njenih podružnic, naseljenost  
              področja v srednjem veku in   
              lastniška razmerja v župniji, ki 
              pričajo za mnogo starejši    
              nastanek. Za podružnični cerkvi 
              v Križevcih in Boreči vemo, da  
              sta obstajali že v 14. stoletju. 
              Krajevno ime Križevci izhaja iz 
              imena kapele sv. Križa.     
              Najstarejši zapis imena Križevci 
              je iz leta 1405.         
              Področje petrovske župnije je  
              bilo poseljeno že okoli leta   
              1200. Leta 1265 sta prišla do  
              posesti velikega dela petrovske 
              župnije sinova iz rodbine Jure, 
              Peter in Pavel. Rodbina Gyure je 
              prišla do posesti sedmih vasi na 
              Goričkem z zamenjavo posesti z  
              dolnjelendavskim fevdalcem    
              Haholdom IV., ki jim je za    
              Turnišče z okolico prepustil   
              goričke vasi v današnji župniji 
              sv. Trojice. Krajevno ime    
              Petrovci nam je znano od leta  
              1431 dalje. Nastanek cerkve   
              povezujemo s prihodom Petra in  
              Pavla iz rodbine Jure leta 1265 
              na to ozemlje. Za zgodnjo    
              letnico nastanka cerkve nam   
              govori leta 1971 odkrito     
              romansko okno na južni fasadi  
              cerkve in romanska zidava sten  
              ladje, ki jo Marijan Zadnikar  
              postavlja v čas prihoda bratov  
              Jura na ozemlje Goričkega.    
              Prvotno nižja romanska ladja je 
              bila v obdobju pozne gotike   
              nadzidana, polkrožno romansko  
              apsido pa je zamenjal velik   
              gotski prezbiterij, ki se ponaša 
              z mrežastim obokom, ki prehaja v 
              zvezdni obok. Gotski prezbiterij 
              je širši in daljši od prvotne  
              romanske ladje, ki so jo v    
              obdobju povečave prezbiterija  
              samo nadzidali.         
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje kulturnih,      
              umetnostnih, arhitekturnih,   
              likovnih ter ambientalnih    
              vrednot v celoti, njihovi    
              izvirnosti in neokrnjenosti ter 
              varovanje vseh vedut na     
              spomenik;            
              – podrejanje vsake rabe in vseh 
              posegov v spomenik ohranjanju in 
              varovanju spomeniških lastnosti; 
              – prepoved predelav vseh     
              likovnih in stavbnih prvin, ki  
              so ovrednotene kot del      
              spomenika;            
              – prepoved vseh posegov v plasti 
              spomenika, razen pooblaščenim  
              osebam, s predhodnim pisnim   
              soglasjem pristojnega zavoda za 
              varstvo kulturne dediščine;   
              – prepoved vseh posegov v    
              zaščitene tlorise, gabarite   
              stavb, arhitekturne člene, razen 
              vzdrževalnih posegov;      
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno infrastrukturo ter   
              nosilci reklam.         
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi dosedanje   
              namembnosti ter ohranitvi    
              kulturnih, arhitekturnih,    
              urbanističnih, likovnih,     
              zgodovinskih in krajinskih    
              vrednot;             
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – predstavitvi kulturnih vrednot 
              spomenika »in situ«, tisku in  
              drugih medijih;         
              – učno-demonstracijskem delu;  
              – znanstveno raziskovalnem delu. 
Opis vplivnega območja   Parc. št.: 3712, 3713, 3721,   
spomenika:         3722, 3723, 3724, 3725, 3726,  
              3727, 3728, 3729, 3730, 3731,  
              3732, k.o. Adrijanci.      
              Parc. št.: 724/3, 725, 726, 727, 
              728/1, 728/3, 728/4, 728/5,   
              728/6, 728/7, 728/8, 732, 733  
              del, 734, 735, 736, 737, 748,  
              739, 740, 741, 742, 743, 2983  
              del, 2984 del, k.o. Gornji    
              Petrovci.            
Opis varstvenega režima za V vplivnem območju spomenika ni 
vplivno območje:      dovoljena gradnja objektov in  
              izvajanja posegov, ki bi lahko  
              imeli neposreden ali posreden  
              negativni vpliv na kulturno   
              funkcijo ter vidno in      
              doživljajsko privlačnost     
              kulturnega spomenika.      
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            4148               
Ime enote:         Gornji Petrovci – Evangeličanska 
              cerkev              
Vrsta spomenika:      umetnostni            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          GORNJI PETROVCI         
Lokacija:          Parc. št.: 75/1 del, k.o. Gornji 
              Petrovci.            
Utemeljitev         Evangeličanska cerkev v Gornjih 
razglasitve:        Petrovcih je velika enoladijska 
              cerkev z zvonikom. Visoke fasade 
              krasijo lizene, širok podstrešni 
              venec z maltastimi krogi in   
              maltasto profilirane obrobe   
              okoli visokih polkrožno     
              zaključenih oken in vhodov.   
              Notranjščino krasijo kapasti   
              oboki. V klasicističnem oltarju 
              je podoba Kristusa na Oljski   
              gori. Pevska empora sloni na   
              litoželeznih stebrih.      
              Cerkev je ena največjih     
              evangeličanskih sakralnih    
              objektov v Prekmurju. Zgrajena  
              je bila leta 1804, leta 1894 pa 
              je bila prenovljena. Njen avtor 
              je Daniel Placotta iz      
              Budimpešte.           
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje kulturnih,      
              umetnostnih, arhitekturnih,   
              likovnih ter ambientalnih    
              vrednot v celoti, njihovi    
              izvirnosti in neokrnjenosti ter 
              varovanje vseh vedut na     
              spomenik;            
              – podrejanje vsake rabe in vseh 
              posegov v spomenik ohranjanju in 
              varovanju spomeniških lastnosti; 
              – prepoved predelav vseh     
              likovnih in stavbnih prvin, ki  
              so ovrednotene kot del      
              spomenika;            
              – prepoved vseh posegov v plasti 
              spomenika, razen pooblaščenim  
              osebam, s predhodnim pisnim   
              soglasjem pristojnega zavoda za 
              varstvo kulturne dediščine;   
              – prepoved vseh posegov v    
              zaščitene tlorise, gabarite   
              stavb, arhitekturne člene, razen 
              vzdrževalnih posegov;      
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno infrastrukturo ter   
              nosilci reklam.         
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi dosedanje   
              namembnosti ter ohranitvi    
              kulturnih, arhitekturnih,    
              urbanističnih, likovnih,     
              zgodovinskih in krajinskih    
              vrednot;             
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – predstavitvi kulturnih vrednot 
              spomenika »in situ«, tisku in  
              drugih medijih;         
              – učno-demonstracijskem delu;  
              – znanstveno raziskovalnem delu. 
Opis vplivnega območja   Parc. št.: 75/1, 75/2, 76, 77,  
spomenika:         78/1, 78/2, 78/3, k.o. Gornji  
              Petrovci.            
Opis varstvenega režima za V vplivnem območju spomenika ni 
vplivno območje:      dovoljena gradnja objektov in  
              izvajanja posegov, ki bi lahko  
              imeli neposreden ali posreden  
              negativni vpliv na kulturno   
              funkcijo ter vidno in      
              doživljajsko privlačnost     
              kulturnega spomenika.      
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            4151               
Ime enote:         Križevci – Evangeličanska cerkev 
Vrsta spomenika:      umetnostni            
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          KRIŽEVCI             
Lokacija:          Parc. št.: 7130, k.o. Križevci. 
Utemeljitev         Enoladijska stavba ima majhen  
razglasitve:        poligonalno zaključen      
              prezbiterij in zvonik s     
              čebulasto streho. Visoka in   
              polkrožno zaključena okna so   
              obdana z maltastimi polji,    
              podstrešni venec je profiliran. 
              Deljeni pilastri in šivani    
              robovi na vogalih so naslikani. 
              Zvonica je obokana s plitkim   
              kapastim obokom. Notranjost   
              ladje ima pet kapastih obočnih  
              polj. Oltar je neobaročen.    
              Cerkev, ki predstavlja primer  
              starejše evangeličanske cerkve v 
              Prekmurju, je bila zgrajena leta 
              1785 in je bila leta 1885    
              podaljšana za štiri metre.    
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje kulturnih,      
              umetnostnih, arhitekturnih,   
              likovnih ter ambientalnih    
              vrednot v celoti, njihovi    
              izvirnosti in neokrnjenosti ter 
              varovanje vseh vedut na     
              spomenik;            
              – podrejanje vsake rabe in vseh 
              posegov v spomenik ohranjanju in 
              varovanju spomeniških lastnosti; 
              – prepoved predelav vseh     
              likovnih in stavbnih prvin, ki  
              so ovrednotene kot del      
              spomenika;            
              – prepoved vseh posegov v plasti 
              spomenika, razen pooblaščenim  
              osebam, s predhodnim pisnim   
              soglasjem pristojnega zavoda za 
              varstvo kulturne dediščine;   
              – prepoved vseh posegov v    
              zaščitene tlorise, gabarite   
              stavb, arhitekturne člene, razen 
              vzdrževalnih posegov;      
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno infrastrukturo ter   
              nosilci reklam.         
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi dosedanje   
              namembnosti ter ohranitvi    
              kulturnih, arhitekturnih,    
              urbanističnih, likovnih,     
              zgodovinskih in krajinskih    
              vrednot;             
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – predstavitvi kulturnih vrednot 
              spomenika in situ, tisku in   
              drugih medijih;         
              – učno-demonstracijskem delu;  
              – znanstveno raziskovalnem delu. 
Opis vplivnega območja   Parc. št.: 6986, 6987, 6992/1  
spomenika:         del, 6992/2, 6993/1, 7005/1 del, 
              7005/2, 7131, 7132, 7137/1,   
              7137/2, 7137/3, 7139, k.o.    
              Križevci.            
Opis varstvenega režima za V vplivnem območju spomenika ni 
vplivno območje:      dovoljena gradnja objektov in  
              izvajanja posegov, ki bi lahko  
              imeli neposreden ali posreden  
              negativni vpliv na kulturno   
              funkcijo ter vidno in      
              doživljajsko privlačnost     
              kulturnega spomenika.      
Merilo:           M 1 : 2500            
 
Tehniški spomeniki
EŠD:            6872               
Ime enote:         Neradnovci – Lenarčičev mlin   
Vrsta spomenika:      tehniški, etnološki       
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          NERADNOVCI            
Ulica:           Neradnovci            
Hišna številka:       30                
Lokacija:          Parc. št.: 525 del, k.o.     
              Neradnovci.           
Utemeljitev         Ob potoku Mala Krka stoji zidan 
razglasitve:        pritlični mlin krit z opečno   
              kritino. Na mestu današnjega   
              mlina je stal manjši mlin, ki pa 
              je bil v letih 1913 – 1915    
              povečan. Imel je dva mlinska   
              kamna, ki sta v uporabi še    
              danes. Kot pogonsko sredstvo so 
              uporabljali predvsem vodo,    
              kasneje pa lesni plin in     
              dizelski agregat. Mlin je bil v 
              celoti obnovljen 1960. leta,   
              mlinski mehanizem pa je bil   
              zamenjan in obnovljen 1993.   
              leta.              
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje tehniških,etnoloških 
              in krajinskih vrednot v celoti, 
              neokrnjenosti in izvirnosti;   
              – prepoved vseh posegov v    
              zaščitene tlorise, gabarite   
              stavb, arhitekturne člene, razen 
              vzdrževalnih posegov;      
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno in nadometno      
              infrastrukturo ter nosilci    
              reklam, razen v primerih, ki jih 
              s predhodnim kulturnovarstvenim 
              soglasjem odobri pristojni    
              zavod.              
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi kulturnih,  
              arhitekturnih in zgodovinskih  
              vrednot;             
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – prezentaciji kulturnih     
              vrednot;             
              – učno-demonstracijskem delu;  
              – znanstveno raziskovalnem delu. 
Merilo:           M 1: 2500            
 
Zgodovinski spomeniki
EŠD:            18233              
Ime enote:         Adrijanci – Šola         
Vrsta spomenika:      zgodovinski, arhitekturni    
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          ADRIJANCI            
Ulica:           Adrijanci            
Hišna številka:       53                
Lokacija:          Parc. št.: 2667, k.o. Adrijanci. 
Utemeljitev         Šola, zgrajena 1912. leta, je  
razglasitve:        ohranila svojo prvotno podobo.  
              Šolo z značilnim talnim zidcem  
              in stenskim robom, na katerega  
              so zlepljeni prodniki je dal   
              sezidati soboški industrijalec  
              Geza Hartner. Šola obsega veliko 
              učilnico in stanovanje za    
              učitelja. Zraven šole stoji   
              pomožni objekt, v katerem so se 
              nahajali stranišče, drvarnica in 
              shramba. Šola je imela tudi   
              vodnjak in manjši vrt s     
              sadovnjakom.           
              Avgusta 1939 je bila šola    
              zbirališče za aktiviste OF. Na  
              pročelje fasade je bila leta   
              1959 vzidana spominska plošča v 
              spomin na to dejanje. Pouk v   
              šoli je bil ukinjen leta 1958.  
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje zgodovinskih,    
              arhitekturnih in krajinskih   
              vrednot v celoti, neokrnjenosti 
              in izvirnosti;          
              – prepoved vseh posegov v    
              zaščitene tlorise, gabarite   
              stavb, arhitekturne člene, razen 
              vzdrževalnih posegov;      
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno in nadometno      
              infrastrukturo ter nosilci    
              reklam, razen v primerih, ki jih 
              s predhodnim kulturnovarstvenim 
              soglasjem odobri pristojni    
              zavod.              
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi kulturnih,  
              arhitekturnih, likovnih in    
              zgodovinskih vrednot;      
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – prezentaciji kulturnih     
              vrednot;             
              – učno-demonstracijskem delu;  
              – znanstveno raziskovalnem delu; 
              – poslovni in storitveni     
              dejavnosti.           
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            18251              
Ime enote:         Šulinci – Šola          
Vrsta spomenika:      zgodovinski, arhitekturni    
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          ŠULINCI             
Ulica:           Šulinci             
Hišna številka:       22                
Lokacija:          Parc. št.: 876, k.o. Šulinci.  
Utemeljitev         Šola, zgrajena 1913. leta, ima  
razglasitve:        razgibano opečno streho ter   
              značilni talni zidec in robni  
              venec obdan z lepljenimi     
              prodniki. Šolo je dal zgraditi  
              soboški podjetnik Geza Hartner  
              po vzoru šole v Adrijancih. V  
              šoli je učilnica, učiteljevo   
              stanovanje, v bližnjem objektu  
              pa shramba za sadje in zelenjavo 
              z bližnjega vrta in sadovnjaka. 
              Pouk je bil ukinjen 1962. leta. 
              Šola je lepo vzdrževana in ima  
              danes funkcijo vaškega doma.   
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje zgodovinskih,    
              arhitekturnih in krajinskih   
              vrednot v celoti, neokrnjenosti 
              in izvirnosti;          
              – prepoved vseh posegov v    
              zaščitene tlorise, gabarite   
              stavb, arhitekturne člene, razen 
              vzdrževalnih posegov;      
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno in nadometno      
              infrastrukturo ter nosilci    
              reklam, razen v primerih, ki jih 
              s predhodnim kulturnovarstvenim 
              soglasjem odobri pristojni    
              zavod.              
              Zavarovano območje je namenjeno: 
              – trajni ohranitvi kulturnih,  
              arhitekturnih, likovnih in    
              zgodovinskih vrednot;      
              – povečanju pričevalnosti    
              kulturnega spomenika;      
              – prezentaciji kulturnih     
              vrednot;             
              – učno-demonstracijskem delu;  
              – znanstveno raziskovalnem delu. 
Merilo:           M 1 : 2500            
 
EŠD:            17195              
Ime enote:         Ženavlje – Spomenik balonarjema 
Vrsta spomenika:      zgodovinski, umetnostni     
Občina:           GORNJI PETROVCI         
Naselje:          ŽENAVLJE             
Lokacija:          Parc. št.: 1733 del, 639, 640,  
              643 del, k.o. Ženavlje.     
Utemeljitev         Bronasti spomenik v obliki    
razglasitve:        stratosferskega balona stoji na 
              kraju, kjer sta leta 1934    
              strmoglavila Max Cosyns in Nere 
              van der Elst. Pred spomenikom je 
              plošča z napisom. Avtor 1997.  
              leta postavljenega spomenika je 
              Mirko Bratuša.          
Opis varstvenega      Za spomenik velja varstveni   
režima:           režim, ki določa:        
              – varovanje likovnih in     
              krajinskih vrednot v celoti,   
              neokrnjenosti in izvirnosti.   
              – v območju spomenika je     
              prepovedano posegati v prostor s 
              postavljanjem objektov trajnega 
              in začasnega značaja, vključno z 
              nadzemno in nadometno      
              infrastrukturo ter nosilci    
              reklam, razen v primerih, ki jih 
              s predhodnim kulturnovarstvenim 
              soglasjem odobri pristojni    
              zavod.              
Merilo:           M 1 : 2500
3. člen
Za funkcijo spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje so potrebni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
4. člen
Občinska uprava Občine Gornji Petrovci izda na podlagi 2. člena tega odloka lastniku spomenika odločbo o varstvu za spomenik lokalnega pomena.
Odločba določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, fizično zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za njegovo varstvo.
V odločbi iz prvega odstavka tega člena se lahko določi:
– dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja spomenika, če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih namenov, javni službi ter strokovnim organizacijam ali osebam, ki jih ta pooblasti, vendar največ za en mesec v letu do šestih mesecev v petih letih,
– prepoved premeščenja oziroma prenašanja spomenika.
Varstveni režim, opredeljen v odločbi iz prvega odstavka tega člena, lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva.
Rok za izdajo odločb je eno leto po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu v merilih 1 : 1000 in 1 : 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in Občina Ljutomer.
6. člen
Nadzor na izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektor Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
7. člen
Z dnem veljavnosti odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 8/1991) za območje Občine Gornji Petrovci.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2008-4
Gornji Petrovci, dne 9. maja 2008
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.