Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2171. Dopolnitev liste izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja, stran 5483.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Pravilnika o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 131/04) minister za notranje zadeve na predlog Zbornice RS za zasebno varovanje objavlja
D O P O L N I T E V L I S T E I Z V A J A L C E V
programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
I
Na listo izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 75/05) se kot inštruktor doda Urban Dobovšek pod II za:
1. Izvajalci programa izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora (13. člen):
– postopki in metode notranjega nadziranja;
– poročanje in obveščane;
– osnove komuniciranja;
3. Izvajalci programa izobraževanja za opravljanje intervencije (15. člen):
– intervencija in njen namen;
– pravna podlaga in dolžnosti izvajanja intervencije;
– osnovna načela in postopki sprejemanja obvestila o varnostnem pojavu oziroma dogodku;
– postopki varnostnikov ob interveniranju;
– uporaba sredstev za vklepanje;
– postopek pred in po uporabi fizične sile;
– uporaba fizične sile;
– obvladanje osebe, ki se pasivno upira;
– obvladanje osebe, ki se aktivno upira;
– osnove sistemov tehničnega varovanja;
– osnove telekomunikacij;
– način komuniciranja;
4. Izvajalci programa izobraževanja za varovanje javnih zbiranj (16. člen):
– predpisi s področja javnih zbiranj;
– vrste javnih zbiranj;
– organiziranje javnih zbiranj;
– zagotavljanje reda na javnih zbiranjih;
– posebnosti pri zagotavljanju reda na športnih prireditvah;
– psihologija množic.
II
Ta dopolnitev liste se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-59/2005/55 (142-01)
Ljubljana, dne 15. maja 2008
EVA 2008-1711-0034
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve