Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2172. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za razvoj Lipniške doline, stran 5484.

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove za razvoj Lipniške doline, Šparovčev vigenjc, 4246 Kamna Gorica, naslednje
s o g l a s j e
Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove, s katerim so ustanovitelji Kaja Beton, Kamna Gorica 56, 4246 Kamna Gorica, Ladislav Mežek, Kropa 72, 4245 Kropa, Marija Purgar, Kropa 72, 4245 Kropa, Metod Staroverski, Kropa 30, 4245 Kropa, Lidija Grum, Sp. Javoršica 60, 1251 Moravče, Darinka Marija Erjavec, Sp. Javoršica 60 a, 1251 Moravče, Ivo Potočnik, Rovte 8, 4244 Podnart, Franc Pogačnik, Otoče 21, 4244 Podnart, Valentin Šparovec, Kamna Gorica 4, 4246 Kamna Gorica, Anton Potočnik, Kamna Gorica 72, 4246 Kamna Gorica, Maksimiljan Sagadin, Župančičeva 39, 4000 Kranj, Aleš Fister, Brda 5, 4240 Radovljica, Peter Urbanija Zg. Dobrava 2, 4246 Kamna Gorica, Antonija Mulej, Spodnja Lipnica 8 a, 4246 Kamna Gorica, Marjan Fister, Ovsiše 55, 4244 Podnart, Davorin Bratuš, Kropa 54, 4245 Kropa, Janez Dežman, Lancovo 10 a, 4240 Radovljica, Tina Kokelj, Lancovo 7 d, 4240 Radovljica, ustanovili ustanovo z imenom USTANOVA ZA RAZVOJ LIPNIŠKE DOLINE, s sedežem: Šparovčev vigenjc, 4246 Kamna Gorica. Notar Vojko Pintar, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, je izdal notarski zapis akta o ustanovitvi USTANOVE ZA RAZVOJ LIPNIŠKE DOLINE, opr. št. SV 1263/2007 z dne 4. 12. 2007, dokazilo o obstoju ustanovitvenega premoženja je bilo 25. 3. 2008 predloženo ministrstvu, pristojnemu za kulturo.
Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Namen ustanove je razvijanje dejavnosti, ki predstavljajo, ohranjajo in razvijajo področje kulturne in naravne dediščine Lipniške doline. Ustanova zagotavlja izpolnjevanje namena zlasti s spodbujanjem, razvijanjem, povezovanjem kulturnih dejavnosti, projektov in prireditev, s prirejanjem slikarskih, kiparskih, fotografskih in drugih razstav, z organizacijo kulturnih, turističnih, promocijskih, izobraževalnih, animativnih in drugih prireditev, namenjenim ciljnim skupinam različnih starosti, z organiziranjem kulturno izobraževalnih srečanj, seminarjev, delavnic, s spodbujanjem novih kulturnih, dediščinskih, naravovarstvenih in drugih zamisli, z razvijanjem in posredovanjem novih turističnih produktov, ki bodo uveljavljali Lipniško dolino kot območje nacionalne prepoznavnosti, s povezovanjem s kulturnimi, izobraževalnimi, turističnimi in drugimi ustanovami doma in po svetu in z drugimi dejavnostmi, ki doma, v zamejstvu in po svetu odkrivajo, razvijajo, promovirajo kulturno zgodovinsko izročilo, kulturno, naravno dediščino, celostno podobo in ustvarjalne potenciale Lipniške doline.
Ustanovitveno premoženje so trije grafični listi iz grafične mape Ecole Berlitz, Bard Iucundus; velikost 80 x 60 cm, oznaka z žigom in podpisom, 28. 9. 1982, brez okvirjev, v vrednosti najmanj 1350 eurov.
Št. 0140-193/2007/3
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
EVA 2008-3511-0024
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo