Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje, stran 5703.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji dne 7. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje
1. člen
V Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»Višina enkratnega prispevka se za novorojenca določi v naslednji višini:
– če je novorojenec prvi otrok, v višini 150 EUR,
– če je novorojenec drugi otrok, v višini 200 EUR,
– če je novorojenec tretji ali vsak nadaljnji otrok, v višini 300 EUR.
Občinski svet vsako leto ob sprejemu proračuna določi višine enkratnih denarnih prispevkov.«
2. člen
V 7. členu se besedilo »30 dni« nadomesti z besedilom »15 dni.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati v osmih dneh po objavi.
Št. 007-5/2008
Trebnje, dne 12. maja 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.